มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการ "ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา และโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม

27 Mar 2023

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ "ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้" นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงาน ดำเนินโครงการในรูปแบบกิจกรรมสนุกสนาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามโภชนาการ รวมไปถึงความรู้เรื่องการอ่านฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) ที่แสดงค่า พลังงาน (กิโลแคลอรี่), น้ำตาล (กรัม), ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร หรือที่เรียกว่าฉลากหวาน มัน เค็ม อันจะกลายเป็นพื้นฐานความรู้ในการพิจารณาเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพต่อไปแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา และโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการ "ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา และโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม