มูลนิธิบูรณะชนบท ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๓๑ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๐

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับเว็บไซต์ www.taejai.com องค์กรสนับสนุนการทำความดี ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สร้างรอยยิ้ม

๓๐ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๕๖

พูลยศ กัมพลกัญจนา ผู้ก่อตั้งโครงการ PAPER RANGER ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม UV FAMILY REUSED PAPER เปลี่ยนกระดาษเป็นรอยยิ้ม ภายใต้โครงการ Give we 5 ซึ่งจัดโดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

กองทุนเปิดทิสโก้ ESG บริจาคเงินเพื่อสังคม

๒๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๑๗

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มอบรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม จำนวน 911,852.76 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และ สถาบันไทยพัฒน์

บ้านปูฯ ยกระดับโครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9 ขยายโอกาสและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมไฟแรงจากทั่วประเทศ เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้า โครงการ

ภาพข่าว: กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบให้สังคม

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มอบค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน TISESG วงเงินรวม 1,902,673.79 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

เปิดโครงการค่าย ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์ นำเด็กนักเรียน 7 โรงเรียนต้นแบบ ออกสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชนบท และเรียนรู้การทำดี ตามปณิธาน ดร.ป๋วย

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๔๕

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เปิดโครงการค่าย ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์ นำเด็กนักเรียน 7 โรงเรียนต้นแบบ ออกสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชนบท และเรียนรู้การทำดี ตามปณิธาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ประเดิมอัสสัมชัญ โรงเรียนแรกของ ดร.ป๋วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แบ่งปัน สมุดทำมือเพื่อน้อง

๑๑ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-บางกอก ออทัม นายสิทธิพร ศรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) พร้อมพนักงานจิตอาสาร่วมโครงการ PAPER RANGER จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยการนำกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวมาตกแต่งเป็นสมุดทำมือ

บ้านปูฯ เดินหน้าโครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8 สร้าง SE School แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง สานต่อ

บ้านปูฯ เดินหน้าโครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8 สร้าง SE School แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง สานต่อ

บ้านปูฯ รับสมัครผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ ในโครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 7 สานต่อการบ่มเพาะผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมให้ขยายผลได้จริงอย่างยั่งยืน

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๖

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ ธุรกิจไทยก้าวไกลไปกับสังคมผู้สูงวัย

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) นำโดยนายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ธุรกิจไทยก้าวไกลไปกับสังคมผู้สูงวัย จัดขึ้นโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ

ภาพข่าว: บมจ.อารียา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-คิธ แอนด์ คินฯ ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงาน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) สานต่อนโยบาย 15 ปี อารียา ที่ที่สร้างความสุข ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยสถาบันไทยพัฒน์

ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ จัดงานประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 100 ปี

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 5 จากซ้าย) หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 7 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

บ้านปูฯ เปิดรับสมัครโครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6 หนุนคนรุ่นใหม่ สานฝันกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๒

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ร่วมกับ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6 หรือ Banpu Champions for Change 6

ภาพข่าว: เปิด ลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย รำลึก 100ปี ชาตกาล

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๔

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย(ที่ 5 จากซ้าย) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ที่ 4 จากซ้าย) และ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิด ลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย (PUEY Open

ภาพข่าว: PPS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โครงการ Child-Friendly Business

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-Worklink Da Agency นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 2 จากขวา) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) หนึ่งใน 30องค์กรแรกที่เข้าร่วมโครงการ Child-Friendly Business (การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก) โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย

ไทยพัฒน์ ตั้งบอร์ดยั่งยืน ขับเคลื่อนวาระ สังคม 2020

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๖

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-เอ็นจอย คอมมูนิเคชัน สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และสานเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ทำงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้วาระ สังคม 2020 สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: SPU : ก่อการดี.กับกิจกรรม จิตอาสา .! คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

๐๘ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๒๒

กรุงเทพฯ-8 เม.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย บูรณาการร่วมกับรายวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน และรายวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 1 นำนักศึกษาเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ด้วยการลงมือทำจริง สร้างจริง ก่อสร้างห้องพยาบาลบ้านดิน ณ โรงเรียนวัดสำมะกัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ จัดงานสัมมนา Shared Value Opportunities in Thailand

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๘

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา Shared Value Opportunities in Thailand ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ภาพข่าว: Adecco Thailand มอบเงินในโครงการ Win4Youth

๑๐ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-อเด็คโก้ ประเทศไทย กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย นำโดยคุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค ไทยและเวียดนาม (ขวาสุด) มอบเงินจำนวน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เก้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถ้วน) ให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกิจการเพือสังคม a-chieve

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันไทยพัฒน์ เผยทิศทาง CSR ปี 57 เน้นขับเคลื่อนธุรกิจคู่สังคม

๒๕ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-25 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ เผยทิศทาง CSR ปี 2557 เน้นบทบาทความเป็นพลเมืองของภาคธุรกิจ หรือ Corporate Citizenship เพื่อการปฏิรูปสังคมด้วยแนวทาง การเข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาสังคม

ไทยพัฒน์ จัดเสวนา GRI Global Conference Debrief on Sustainability and Reporting

๑๑ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-สถาบันไทยพัฒน์ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนากลางปี Thaipat Mid-Year Forum ในหัวข้อ GRI Global Conference Debrief on Sustainability and Reporting ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม บจ.ไทย จัดทำรายงานด้าน CSR

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-ตลท. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำ CSR Report ในโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

เปิดเผย และ เปิดกว้าง: หลักการ CSR ยุคการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับ 2.0

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๖

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-ตลท. สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยทิศทาง CSR Sustainability ปี 2556 เข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยุค 2.0 เน้นหลักการ