มูลนิธิชัยพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นักวิ่ง 2,623 คน ร่วมวิ่ง Virtual Run นำเงิน 1.1 ล้านบาท สมทบทุนกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

๐๖ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๒

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงิน จำนวน 1.1 ล้านบาท จากชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ (CPF Running Club) โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน โครงการปันลมปราณ ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

๐๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๓

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท แก่ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ) โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบ

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา

๒๙ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๔

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินแก่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

ซัยโจ เด็นกิ มอบเงินมูลนิธิชัยพัฒนา 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

๒๔ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๓

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจำนวน 20 ล้านบาท จากนายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่างๆ

ACinfotec ร่วมสมทุบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

๑๖ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๑

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) อย่างไม่ทันตั้งตัว รวมทั้งประเทศไทย จึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านชีวิต จิตใจ และ เศรษฐกิจ ชาวโลกอย่างมหาศาลอันไม่สามารถประเมินค่าของความเสียหายได้ ซึ่งผ่านมาปีกว่าแล้ว

SUPER มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๓๓

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ (ท่านที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) (SUPER) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)

TOA มอบเงินจัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

๐๖ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๓

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีความห่วงใยประชาชน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยมอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๙

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยตระหนักถึงความยากลำบากของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมอบรางวัลโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี

๒๙ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๐

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนและเป็นตัวแทนมอบรางวัลในโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี ที่จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

งานเปิดตัวน้ำสลัดชื่อพระราชทาน Chaipat Camellia Oil Dressingจากน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์.สู่ครัวการบินไทย

๒๕ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๕

ด้วยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อน้ำสลัดซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์