แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำปี 2566 (ปีที่ 21) และเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล

07 Dec 2023

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ภายใต้ พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หรือ ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำโดยนายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย รางวัลในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ภาคการค้าและบริการ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา แก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จัดโดย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2566 เป็นปีที่ 21

แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำปี 2566 (ปีที่ 21) และเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล

โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการยึดมั่นในหลักการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ของหอการค้าไทยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม "โครงการจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย" จำนวนกว่า 70 บริษัท และได้รับรางวัล จำนวน 30 บริษัท พร้อมกันนี้ ยังมีบริษัทเข้ารับเข็มชมรมจรรยาบรรณ จำนวน 23 บริษัท ที่ได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นต้นแบบธุรกิจที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป