มานะ นิมิตรมงคล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ สนับสนุนรมว.อุตฯเสนอยกเลิกต่ออายุใบอนุญาต ร.ง.4 ชี้ช่วยแก้คอร์รัปชันที่ต้นตอ

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ส่งหนังสือชื่นชมและสนับสนุน รมว.อุตสาหกรรม ที่เตรียมเสนอแก้กฎหมาย ยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4 ) ระบุช่วยปิดช่องทางเรียกรับสินบน และเป็นการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ต้นตอ 30 ต.ค 61 ดร.มานะ นิมิตรมงคล

ACT รวบรวมข้อมูลปมปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิและข้อเสนอส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา

๒๖ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๙

กรุงเทพฯ-26 ต.ค.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ส่งข้อมูลปมปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ และการก่อสร้างเทอร์มินอล 2 จากการจัดเสวนาล่าสุดถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว รวมทั้งข้อเสนอให้มีการศึกษาและกำหนดแผนแม่บทปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิครั้งนี้ใหม่ด้วย เมื่อวันที่ 26

ภาพข่าว: เสวนา ใบอนุญาตก่อสร้าง: ความสะดวกที่ต้องจ่าย.จริงหรือ? ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานเสวนา ใบอนุญาตก่อสร้าง ความสะดวกที่ต้องจ่าย. จริงหรือ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนา และมี ดร. มานะ นิมิตรมงคล

ภาพข่าว: เสวนาวิชาการ กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่.ถูกหรือผิด.แก้ได้ หรือ ไร้หวัง ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานเสวนาวิชาการ กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่.ถูกหรือผิด.แก้ได้ หรือ ไร้หวัง ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ดร. บัณฑิต นิจถาวร

ภาพข่าว: ร่วมรับเข็มเชิดชูเกียรติ เพชรพัสดุ ประจำปี 2559

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๗

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-นิโอ ทาร์เก็ต ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาสื่อส่องโกง ภายใต้หัวข้อ บทบาทสื่อมวลชนกับคอร์รัปชั่น

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๒

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาสื่อส่องโกง ภายใต้หัวข้อ บทบาทสื่อมวลชนกับคอร์รัปชั่น โดยมี คุณประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ดร.มานะ นิมิตรมงคล

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Regulatory Guillotine Seminar

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้ 'พระราชกฤษฏีกาทบทวนความเหมาะสมของกฏหมาย พ.ศ 2558' องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เชื่อว่าหากมีการนำมาตรการตาม พ.ร.ฎ. นี้มาปฏิบัติกันอย่างจริงจังทั่วทั้งระบบราชการ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประกาศโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญดังนี้

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๔๙

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต นายวิชัย อัศรัสกร ตำแหน่งเดิม เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ตำแหน่งใหม่ รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ นายมานะ นิมิตรมงคล ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ตำแหน่งใหม่ เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ นายจิรวัฒน์ ลิ้มแก้วประเสริฐ ตำแหน่งเดิม

ภาพข่าว: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ คว้า 2 รางวัลช่อสะอาด ปี 57 จากหนังโฆษณา อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม และ

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๑

กรุงเทพฯ-10 ต.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับรางวัล ช่อสะอาด ประจำปี 2557 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ 1)

ม.ขอนแก่น และม.อุบลฯ นำร่องจัดกิจกรรม Open House ภายใต้โครงการร้านกาแฟเพื่อสังคม คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ inspired by TrueCoffee

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-โฟร์ฮันเดรท นายนิติพัฒน์ เด่นนภาสุรพงษ์ (รักษาการ) รองผู้อำนวยการฝ่ายฯ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด ร่วมกับ นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP), ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น