มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สภา มทร.ธัญบุรี ไฟเขียวออกนอกระบบ

๐๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-3 พ.ค.-กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วฯนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอแผน