มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 47 รอบคัดโซนภาคเหนือ ม.พะเยา รับเจ้าภาพ

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคเหนือ ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งกีฬาฯ ในระหว่างวันที่ 10 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือเข้าร่วม 14 สถาบันได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอรับบริจาคถุง ขวด และหลอดพลาสติก เพื่อโครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล ในงาน CONCRETE ASIA 2019

๐๔ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-4 ก.ย.-อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ขอรับบริจาคถุง ขวด และหลอดพลาสติกเหลือใช้ที่ไม่ปนเปื้อนเศษอาหารหรือสารเคมี เพื่อนำไปใช้ในการรีไซเคิลเป็นบล็อกปูถนน ใน โครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล ของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในความดูแลของ ผศ.

ปางช้างแม่แตงจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดโรงเรียนควาญช้าง ยกระดับควาญช้างไทยสู่สากล

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-ดีดี เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ปางช้างแม่แตงจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดโรงเรียนควาญช้าง ยกระดับควาญช้างไทยสู่สากล มุ่งพัฒนาศักยภาพควาญช้างสู่สวัสดิการที่ดี เงินเดือนเทียบเท่าปริญญาตรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3

ภาพข่าว: เยี่ยมชม

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-Extravaganza PR ชนะโชค ปรัชญาวุฒิรัตน์ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือยูวี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ลงนาม 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๔๗

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-ซีพี ออลล์ นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (EEC) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,

ภาพข่าว: 20 ปี งานประกวดแกะสลักผักผลไม้ สลักเสลาผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

๐๖ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้ ซึ่งปีนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๔

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์ รวม 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล

นักศึกษากัมพูชา มทร.ธัญบุรี ชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๖

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ หัวข้อ เรียนรู้ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบเตรียมตัว ใช้เวลาพูด ๗ นาที และรอบฉับพลัน ใช้เวลาพูด ๓ นาที

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๘

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.cmru.ac.th หรือ

SPU: ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ หารือและเยี่ยมชมเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกัน

๑๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๗

กรุงเทพฯ-16 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมหารือและเยี่ยมชม เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร

ภาพข่าว: วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร รวม 15 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

นศ.ราชภัฏเชียงใหม่ดึงกระแสเกมPokemon Go สร้างค่านิยมต้นแบบสายรหัสสีขาว ไม่เลี้ยงเหล้ารุ่นน้อง

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เยาวชนนักศึกษาชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้ามาศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยการดึงกระแสเกม Pokemon Go ที่กำลังเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๗

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้(13 ม.ค. 2559)วิทยาลัยนานาชาติ มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย ผศ.ดร. อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องไกลทั่วโลก

๒๙ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-29 ก.ค.-โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ท่านผู้หญิง ภรณีมหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มอบรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงาน ประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 17 จัดโดย

ITCE 2015 ในวันที่ 9 มิถุนายน 58 งานดีด้านไอที อยู่รอบตัวคุณ

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-จ๊อบบีเคเค ดอท คอม งานดีด้านไอที มีอยู่รอบตัวคุณ!! กลับมาอีกครั้งกับงาน ITCE 2015 ในวันที่ 9 มิถุนายน 58 เวลา 10.00-19.00 น. ที่ ลานโปรโมชั่น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ มหกรรมนัดพบแรงงานด้าน IT ที่ JOBBKK.COM ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย

ภาพข่าว: แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง ปีเตอร์ ชนีเดอร์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย นงลักษณ์ ไชยเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายห้องพักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่บัณฑิต ญานิกา นำภา บุตรสาวของกรรณิการ์ ธิราช ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตัวแทนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

๒๒ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๐๖

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-ครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ นายธนภัทร แก้วนิล นักศึกษาว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยาวชนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่

10 สถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่ เตรียมพร้อมร่วมงานสำคัญของจังหวัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 2557

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุมตัวแทนจาก 10 สถาบันการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-เอเซียติค อุตสาหกรรม โครงการทุนหัวกะทิอัมพวา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา รางวัลชนะเลิศ นายนัฐกัณฑ์ ใจเตี้ย สาขา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมนูข้าวซอยเขียวหวาน กะทิอัมพวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทุนหัวกะทิอัมพวา กิจกรรมประกวดสูตรอาหารไทยจาก กะทิอัมพวา

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร มาแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อทีมผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสูตรอาหารไทยจาก กะทิอัมพวา ชิงทุนการศึกษากับ ทุนหัวกะทิอัมพวา ตรวจสอบรายชื่อกันเลย 1. นายนัฏกัณฑ์ ใจเตี้ย ิสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2. นางสาวณัฐพร อินทบิน

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เดินสายสัมมนาสัญจร รณรงค์ลดเค็ม จังหวัดเชียงใหม่

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๙

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-คอร์แอนด์พีค ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค โดยโครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม)ในประเทศไทย

อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ ผงาดเชียงใหม่ ด้วยพื้นที่บริการครอบคลุม 7 อำเภอ

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๓:๑๙

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-พีอาร์ โฟกัส อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ ผงาดเชียงใหม่ด้วยพื้นที่บริการครอบคลุม 7 อำเภอจัดฟรี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 50 เมก ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมข้อเสนอพิเศษ ให้กลุ่มนักศึกษา อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์

นิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลีคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวัน Sam Neung, Korean Day โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๑๕ คน จาก ๕ มหาวิทยาลัย โดยนางสาวกานดา

พิธีเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานในพิธี เปิดตัวโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง