ม.พะเยา ร่วมงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

02 Nov 2023

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นางสางอัญชลี เทียมคีรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2566 โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ม.พะเยา ร่วมงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพการจัดงาน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเชิญรับชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี การจำหน่ายสินค้าและอาหารภาคเหนือ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ม.พะเยา ร่วมงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7