ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | newswit

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนพัฒนา New skill ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมความเข้มแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏด้าน NQI – กิจกรรมพัฒนา New skill ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ  MOU ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น
ภาพข่าว: ม.ราชภัฏ จับมือแน่น ฝีมือแรงงาน
ภาพข่าว: ม.ราชภัฏ จับมือแน่น ฝีมือแรงงาน
พัฒนาศักยภาพแรงงานคนสุรินทร์ – โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการเรี Jan 2020
ภาพข่าว: โรงงานยาสูบมอบเงินสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ – กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่