มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ไอแบงก์จัดอบรมออนไลน์ เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๐๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๖

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ทางการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลาม

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัด แพ็คเกจเพื่อการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ขอบคุณคณะครู นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ความไว้วางใจในหน่วยงงานของเรา นำนักศึกษามาศึกษาดูงาน ที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยการศึกษาดูงานนี้ได้ให้ความรู้ด้านกิจการของโรงแรมฯ ภาพรวม พร้อมศึกษาด้วยการปูเตียง การพับผ้าแน้ปกิ้น

MSC ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๑๔ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๗

กรุงเทพฯ-14 พ.ค.-เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กว่า 40 ท่าน และให้ความรู้แก่นักศึกษา

วศ.ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามผลการนำองค์ความรู้ วทน. ยกระดับสินค้า ภายใต้โครงการ Bigrock

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดี นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารฯ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Bigrock

วท. จัดกิจกรรม OTOP สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๔

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ (24 ตุลาคม 2561) ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานในพิธีเปิด กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๔๐

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรพร้อมคณะอาจาย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ผอ.สถาบันฯ ต้อนรับอาจารย์ราชภัฏยะลา

๑๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับอาจารย์จารุ นิคม และ ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์ที่ปรึกษา จากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพข่าว: มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกสหกิจ

๑๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.มาโนช ขำเจริญรองผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่นางสาวมาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง และนางสาวต่วนกอลีเยาะห์ กูโนะ นักศึกษา

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมคณาจารย์ จำนวนรวม 46 คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายความรู้ด้านไอที โดย นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมอาจารย์ รวม 61 คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายความรู้ด้านไอที จาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๒๕

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นกำลังใจแก่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดตั้ง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นคลังความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภาครัฐ

วว. ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สู่กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๓:๕๓

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 54 คน เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 54 คนพร้อมอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายใน

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา จับมือกลุ่มภาคีราชภัฏ เปิดรับ นศ.ปี 55

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๑๒

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพข่าว: ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ราชภัฏโคราช ผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลเพชรราชภัฏยะลา

๒๔ ก.พ. ๒๐๑๐ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-24 ก.พ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ในโอกาสรับรางวัล เพชรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มรนม.ชนะเลิศการแข่งขัน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2551

๑๓ ก.พ. ๒๐๐๙ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากการแข่งขันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เกณฑ์การตัดสิน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มรัตนโกสินทร์ รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองวัลรองชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มภาคใต้