ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ | newswit

ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่
ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน – รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 02 May
ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายเคลื่อนธุรกิจชุมชนอำเภอศรีนครินทร์
ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายเคลื่อนธุรกิจชุมชนอำเภอศรีนครินทร์
ส่งเสริมการปลูกผักเหลียงใบใหญ่เพื่อเป็นพืชแซมเพิ่มรายได้ – รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 15 Mar
ม.ทักษิณ เปิดตัวบริษัท ทีเอสยู
ม.ทักษิณ เปิดตัวบริษัท ทีเอสยู
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นิติบุคคลร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย (Holding company) แห่งแรกในภาคใต้ – รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร 29 Jan
นักวิจัย ม.ทักษิณ และคณะ ค้นพบ
นักวิจัย ม.ทักษิณ และคณะ ค้นพบ
เห็ดกรวยส้มทักษิณา เห็ดชนิดใหม่ของโลก ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง – 17 Jan
ม.ทักษิณ (TSU) เปิดหลักสูตร 2
ม.ทักษิณ (TSU) เปิดหลักสูตร 2
ปริญญา Double Degree แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษา – รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก 11 Jan
หาดทิพย์ ร่วมกับ กลุ่ม ร่องลายไทย
หาดทิพย์ ร่วมกับ กลุ่ม ร่องลายไทย
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสงขลา เปิด อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น อ.สิงหนคร จงสงขลา – 27 Dec
มหาวิทยาลัยทักษิณชูบทบาทมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยทักษิณชูบทบาทมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จากรากสู่โลกเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย 02 Nov
ม.ทักษิณเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ม.ทักษิณเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
WUNCA ครั้งที่ 42 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต – Feb 2023
นักวิจัย ม.ทักษิณสุดเจ๋ง...นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานวิจัยจากท้องถิ่นร่วมแสดงในงาน
นักวิจัย ม.ทักษิณสุดเจ๋ง...นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานวิจัยจากท้องถิ่นร่วมแสดงในงาน
Thai Festival ประเทศสิงคโปร์ – โครงการโนราการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา Nov 2022
DDD จับมือ ม.ทักษิณ ร่วมวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น-ผลิตภัณฑ์ชุมชน
DDD จับมือ ม.ทักษิณ ร่วมวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น-ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้สอดรับตลาดแรงงาน – ซึ่งทาง DDD Group เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยและคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งนี้ DDD Jul 2022
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.
ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) – ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย และ บริษัท ดู เดย์ Jul 2022
ม.ทักษิณ ร่วมมือ NIA เปิดตัว หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ม.ทักษิณ ร่วมมือ NIA เปิดตัว หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจ-ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพัทลุง Feb 2022
ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนโมเดลแก้จน
ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนโมเดลแก้จน
(Operating Model) : การส่งเสริมกระจูดเพื่อเพิ่มรายได้คนจนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง – สำหรับ Feb 2022
ผลงานนวัตกรรมน้ำนมถั่วหรั่ง (Babara
ผลงานนวัตกรรมน้ำนมถั่วหรั่ง (Babara
Milk) คว้าสุดยอดนวัตกรรมชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก The Best U2T Innovation Award ในงาน TSU2T Innovation Fair – ทีม Dec 2021
ม.ทักษิณ ประกาศปิด โรงพยาบาลสนาม
ม.ทักษิณ ประกาศปิด โรงพยาบาลสนาม
- ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง รอบที่ 2 – ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดพัทลุง Dec 2021
ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ
ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ
ผลผลิตจากโครงการ แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา Oct 2021
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
Best of the best ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น – Oct 2021
ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์
ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์
พลิกผืนนาเมืองลุงกว่า 800 ไร่ ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand – จิตรา จันโสด Sep 2021
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบที่ 2 หลังจากมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง – Jul 2021
นักวิจัย ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง ยกระดับสินค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
นักวิจัย ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง ยกระดับสินค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
GI อินทรีย์ เกรดพรีเมี่ยม ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ USDA ส่งจำหน่ายตลาดโลก – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อุไรวรรณ Jun 2021
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์
TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่ – รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ Jun 2021
สาขาการแพทย์แผนไทย ม.ทักษิณ แนะ
สาขาการแพทย์แผนไทย ม.ทักษิณ แนะ
4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” เพื่อผ่อนคลายเหมาะกับห้องต่างๆ – ผศ.ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา Jun 2020
ครั้งแรกของภาคใต้ ม.ทักษิณ ปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
ครั้งแรกของภาคใต้ ม.ทักษิณ ปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
บุคลากรกว่า 500 คน ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ – เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563  ที่ผ่านมา May 2020
ขยายผล “TSU ตู้ปันสุข” ม.ทักษิณร่วมมือเทศบาลนครสงขลาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขยายผล “TSU ตู้ปันสุข” ม.ทักษิณร่วมมือเทศบาลนครสงขลาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 – โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสงขลานำโดยนายกเทศมนตรีนครสงขลา May 2020
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว TSU
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว TSU
ตู้ปันสุข สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับ – ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวกิจกรรม "TSU ตู้ปันสุข" May 2020
ม.ทักษิณ ผลิตเจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์
ม.ทักษิณ ผลิตเจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์
70% เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในพื้นที่ภาคใต้ – Feb 2020
ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมรับมือภิบัติภัย
ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมรับมือภิบัติภัย
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย – Feb 2020
ม.ทักษิณ ร่วม 14 หน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสา
ม.ทักษิณ ร่วม 14 หน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสา
“เครือข่าย กยศ. สร้างสุขสู่ชุมชน” ครั้งที่ 3 – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Feb 2020
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมบุคลากร
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม – ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในการทำงานของสมองด้าน Feb 2020