ข่าวประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพการศึกษา | newswit

SPU เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
SPU เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
ครั้งที่ 5/2566 – สำหรับสถาบันเครือข่ายวิจัยประชาชื่นมีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 17 สถาบัน 21 Nov
ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม
ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สมศ. – 09 Aug
ทุบสถิติ! อย่างต่อเนื่อง ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ทุบสถิติ! อย่างต่อเนื่อง ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ปี'64 ม.วลัยลักษณ์ ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 – ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ Nov 2022
ส่งเสริมความรู้คู่ความสามารถนอกห้องเรียน
ส่งเสริมความรู้คู่ความสามารถนอกห้องเรียน
ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพัทยา – และเมื่อไม่นานมานี้ แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา Nov 2022
มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022
มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022
MakeX Thailand Robotics Competition รอบเก็บคะแนน สนามที่ 2 – พร้อมด้วย รศ.สุพร รัตนพันธ์ หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา Sep 2022
'ม.ศรีปทุม’ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
'ม.ศรีปทุม’ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2562 – Nov 2020
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
มจพ.ปราจีนบุรี รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ – ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Sep 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. พร้อมตรวจประเมินหลักสูตรนำร่อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. พร้อมตรวจประเมินหลักสูตรนำร่อง
ABET Mock Visit โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ATPAC – ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม Jul 2020
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5) – อาจารย์มีชัย  เล่าให้ฟังว่า Jun 2020
ม.ศรีปทุม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ม.ศรีปทุม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล – สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Jan 2020
ม.ศรีปทุม ชลบุรี พร้อมลุยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
ม.ศรีปทุม ชลบุรี พร้อมลุยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี – การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม Nov 2019
มทร.ธัญบุรีคว้า 3 รางวัลใหญ่มาตรฐาน
มทร.ธัญบุรีคว้า 3 รางวัลใหญ่มาตรฐาน
ASIC – รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า เดือนก.พ.ที่ผ่านมา ทาง ASIC ได้ส่งผู้ตรวจคุณภาพมาตรวจที่ May 2019
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหลักสูตรคุณภาพ
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหลักสูตรคุณภาพ
AUN-QA ยกระดับคุณภาพหลักสูตรรับมาตรฐานอาเซียน – Feb 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลยกระดับคุณภาพหลักสูตรรับมาตรฐานอาเซียนพร้อมเผย
มหาวิทยาลัยมหิดลยกระดับคุณภาพหลักสูตรรับมาตรฐานอาเซียนพร้อมเผย
7 หลักสูตรคุณภาพ AUN-QA – รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี Feb 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลยกระดับคุณภาพหลักสูตรรับมาตรฐานอาเซียนพร้อมเผย
มหาวิทยาลัยมหิดลยกระดับคุณภาพหลักสูตรรับมาตรฐานอาเซียนพร้อมเผย
7 หลักสูตรคุณภาพ AUN-QA – รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี Feb 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1 “Thailand Quality Education Forum 2019” – รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ Feb 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1 “Thailand Quality Education Forum 2019” – รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ Feb 2019
ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้สู่บัณฑิตคุณภาพ
ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้สู่บัณฑิตคุณภาพ
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาและความเป็นผู้นำ – ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ Feb 2019
เปิดตัว มรภ.สงขลา ศูนย์เครือข่าย
เปิดตัว มรภ.สงขลา ศูนย์เครือข่าย
'สมศ.’ ภาคใต้ตอนล่าง แหล่งเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา – ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ Sep 2018
มรภ.สงขลา ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
มรภ.สงขลา ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
– น.ส.จุฑาพร บุญยัง นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน May 2018
RBRU: ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านฉลุย
RBRU: ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านฉลุย
60 หลักสูตร สกอ.รับรองคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา – "มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Jan 2018
มรภ.สงขลา สร้างเว็บแอปพลิเคชั่นเพิ่มความสะดวกประกันคุณภาพ
มรภ.สงขลา สร้างเว็บแอปพลิเคชั่นเพิ่มความสะดวกประกันคุณภาพ
คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านบริหารจัดการ – นายธนภัทร เจิมขวัญ Jun 2017
สนอ. ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากร
สนอ. ราชภัฏโคราช พัฒนาบุคลากร
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ – การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากกองกลาง สำนักงานอธิการบดี May 2017
ม.ศรีปทุม เข้มข้น..!การประกันคุณภาพการศึกษา
ม.ศรีปทุม เข้มข้น..!การประกันคุณภาพการศึกษา
จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริง Apr 2017