ข่าวประชาสัมพันธ์น้ำตาลขอนแก่น | newswit

บางจากฯ มั่นใจในทิศทางธุรกิจไบโอเทคโนโลยี
บางจากฯ มั่นใจในทิศทางธุรกิจไบโอเทคโนโลยี
เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บีบีจีไอ – เกี่ยวกับ BBGIบีบีจีไอเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพชั้นนำ Apr 2022
กลุ่มบางจากฯ และ กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น
กลุ่มบางจากฯ และ กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น
ร่วมหนุน บีบีจีไอ เสริมแกร่งธุรกิจผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต จับมือพันธมิตรระดับโลก ชู SynBio นวัตกรรมสีเขียวล้ำยุค Feb 2022
กลุ่มบางจากฯ และกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น
กลุ่มบางจากฯ และกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น
ร่วมหนุน บีบีจีไอ เสริมแกร่งธุรกิจผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต จับมือพันธมิตรระดับโลก ชู SynBio นวัตกรรมสีเขียวล้ำยุค – Feb 2022
'บมจ.บีบีจีไอ' ผู้นำอุตฯ พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
'บมจ.บีบีจีไอ' ผู้นำอุตฯ พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว ผนึกพันธมิตรระดับโลก ชูเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง Feb 2022
วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย บริษัทน้ำตาลขอนแก่นฯ – ทั้งนี้ KSL ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 2 Dec 2019
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ระดับ “A/Stable” – บริษัทน้ำตาลขอนแก่นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในประเทศไทยซึ่งก่อตั้งในปี 2488 โดยตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ ณ เดือนเมษายน 2557 ตระกูลชินธรรมมิตร์ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนรวม 70.0% ของหุ้นทั้งหมด บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทยโดยมีกำลังการหีบอ้อยรวม เท่ากับ 103,666 ตันอ้อยต่อวัน
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ ระดับ “A” และจัดอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทที่ระดับ “A” – กลุ่มน้ำตาลขอนแก่นจะยังคงดำรงสถานะการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของไทยเอาไว้ได้ โดยระบบแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจเอทานอล
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ระดับ “A/Stable” – ตั้งแต่ปี 2549 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ำตาลเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากอ้อย รายได้และกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย(EBITDA) จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าและเอทานอล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปีการเงิน 2550-2556 ในปีการเงิน 2556 รายได้จากธุรกิจพลังงาน (ไฟฟ้าและเอทานอล) คิดเป็นสัดส่วน 17%
ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่มีประกัน “บ. น้ำตาลขอนแก่น” เป็น “A” จาก “A-”และคงแนวโน้ม “Stable” – กลุ่มน้ำตาลขอนแก่นจะยังคงดำรงสถานะการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของไทยเอาไว้ได้ โดยระบบแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลและการเติบโตของธุรกิจเอทานอลและไฟฟ้าจะช่วยรองรับการดำเนินงานในช่วงวงจรขาลงของธุรกิจน้ำตาลได้บริษัทน้ำตาลขอนแก่นก่อตั้งในปี 2488 โดยตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ
“ชูเคร เขาใหญ่” คอนโดมิเนียมแนวคิดเรียงร้อยผืนป่าและขุนเขาผสมผสานได้อย่างลงตัว – กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น คอนโดมิเนียมโครงการ ชูเคร เขาใหญ่ เป็นโครงการที่เกิดจากการขยายไลน์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือเคเอสแอล กรุ๊ป โดยได้จัดตั้งบริษัท ชูเคร แอสเสท จำกัด ขึ้น เพื่อดูแลกลุ่มธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากทางบริษัทมีทำเลทองในมืออยู่หลายแห่ง โดยเริ่มต้นโครงการชูเคร เขาใหญ่ เป็นโครงการแรก ชูเคร เขาใหญ่
กลุ่มผู้บริหาร KSL เปิดตัวบริษัท ชูเคร แอสเสท จำกัด พัฒนาอสังหาบนเขาใหญ่ – กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ เคเอสแอลกรุ๊ป ผู้ผลิตน้ำตาล และพลังงานทดแทนรายใหญ่ของประเทศเปิดตัวบริษัท ชูเคร แอสเสท จำกัด (Sucre Asset) ขยายไลน์ธุรกิจหันทำอสังหาฯ เปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการแรกที่เขาใหญ่ ภายใต้ชื่อ ชูเคร เขาใหญ่ (Sucre Kaoyai) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ระดับ “A-/Stable” – กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตหู้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A-” เช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่”
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & ตราสารหนี้ “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ “A-/Stable” – กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย ตลอดจนการขยายกิจการไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ำตาล
“ทีมิลล์”เดินหน้าขยายการลงทุน เตรียมขึ้นแท่นผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของไทย – กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น ทีมิลล์ ผู้ผลิตแป้งสาลีคุณภาพของไทยในเครือบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)เตรียมลงทุนครั้งใหญ่ อัดงบ 600 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเพื่อขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ 1 ใน 3 ของไทย พร้อมวางแผนขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภาคในประเทศและทุกกลุ่มลูกค้าทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ กลาง เล็ก
ภาพข่าว: กสิกรไทย ปล่อยกู้น้ำตาลขอนแก่น 2,150 ล้านบาท – กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--ธนาคารกสิกรไทย นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 2,150 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่จังหวัดเลย และโรงงานไฟฟ้าชีวมวลน้ำตาลขอนแก่น ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เมื่อเร็วๆ
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ระดับ “A-” – กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” เช่นกัน
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้เดิม และจัดอันดับหุ้นกู้ใหม่วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” – กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ“A-” เช่นกัน
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่มีประกัน “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ “A-” แนวโน้ม “Stable” – กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลการทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ “A-/Stable” – กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย ตลอดจนการขยายกิจการไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ำตาล
ภาพข่าว: ตลท. ร่วมแสดงความยินดี บมจ. น้ำตาลขอนแก่น เปิดโรงงานที่ประเทศกัมพูชา – กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--ตลท. ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL ในพิธีเปิดโรงงานน้ำตาลอย่างเป็นทางการของ บริษัท เกาะกงชูการ์อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม KSL ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อกิจการใน ‘กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น’ – กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อกิจการใน ‘กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น’ สนับสนุน 3 โครงการใหญ่ วงเงินรวม 8,134 ล้านบาท นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายประสงค์ อุทัยแสงชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3
ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อกิจการใน ‘กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น’ สนับสนุน 3 โครงการใหญ่ วงเงินรวม 8,134 ล้านบาท – กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อแก่กิจการในกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น หรือ ‘กลุ่มเคเอสแอล’ วงเงินรวมจำนวน 8,134 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน 3 โครงการใหญ่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย โครงการย้ายและขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย โครงการลงทุนต่อเนื่องโรงไฟฟ้าพลังชีวมวล
ภาพข่าว: KSL Group ร่วมปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ – กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--KSL เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท KSL ได้แก่ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น และบริษัทย่อย บจก.ราชาชูรส บจก.ราชาเซรามิค บจก.อ่อนนุชก่อสร้าง และบริษัทในเครือ ร่วมทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิต 5ส “KSL Group ร่วมปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ” ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ “A-/Stable” – กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย ตลอดจนการขยายกิจการไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ำตาล
KSL ร่วมโครงการปลูกป่าของชุมชนบ้านโคกใหญ่ – กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--น้ำตาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา บมจ.น้ำตาลขอนแก่น และ บจก.ขอนแก่นแอลกอฮอล์ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าของชุมชนบ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ครู-นักเรียน โรงรียนน้ำพองศึกษา และชาวบ้านโคกใหญ่ ร่วมงานประมาณ 1,500 คน ในการนี้ ทางกลุ่มบริษัทน้ำตาล KSL
ภาพข่าว: น้ำตาลท่ามะกา มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--น้ำตาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา คุณสุพัฒพงษ์ อริยสัจจเวคิน ผู้จัดการฝ่ายไร่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด (บริษัทย่อย บมจ.น้ำตาลขอนแก่น) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยได้มอบทุนการศึกษา 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และได้บริจาคข้าวสาร 100 กก. น้ำตาลทราย 50 กก.
ภาพข่าว: KSL ทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างอุโปสถวัดทิพย์วารีวิหาญ – กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--น้ำตาลขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม KSL ได้ให้เกียรติไปร่วม “งานทอดผ้าป่าสามัคคี กลุ่ม KSL” อันเป็นกิจกรรมาธารณประโยชน์ และ ทะนุบำรุงศาสนา ณ วัดทิพย์วารีวิหาญ
ภาพข่าว: KSL รวมใจปลูกป่าชายเลน – กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--น้ำตาลขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ต.ค. 2551 ที่ผ่านมา คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ของ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น และ บริษัทในกลุ่ม KSL ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมกิจกรรมของโครงการ “KSL รวมใจปลูกป่าชายเลน” ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ต.คลองโคน สมุทรสงคราม
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้เดิม “บ. น้ำตาลขอนแก่น” และจัดอันดับหุ้นกู้ใหม่ที่ “A-/Stable” – กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A-” พร้อมแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”
ทริสเรทติ้งคงเครดิตองค์กรพร้อมจัดเครดิตหุ้นกู้ใหม่ “บ. น้ำตาลขอนแก่น” ที่ “A-/Stable” – กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A-“ ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย