ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารนานาชาติ | newswit

ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ
ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ
DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง – ลูกหนี้ธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการ DR BIZ Aug 2020
7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
พร้อมเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยจำกัดจำนวนลูกค้าในแต่ละวัน – Apr 2020
ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลางดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขา
ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลางดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขา
จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 เลี่ยงแพร่ระบาดโรคโควิด 19 – ทั้งนี้ Mar 2020
ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เตรียมเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ 30 มี.ค. 63 – ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอแจ้งว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (30 มีนาคม 2563) ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ รวมถึงธนาคารออมสินที่ได้ประกาศปิดทำการไปก่อนหน้านี้พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ แต่งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563
เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์โครงการคลินิกแก้หนี้ – ในการนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางแทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่จัดการได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้เริ่มโครงการนำร่องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมาและมีความสำเร็จในการช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ระดับหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ จัดงานแถลงข่าว “การปรับหลักเกณฑ์โครงการคลินิกแก้หนี้” – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.30 น. เริ่มแถลงข่าว 14.30 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
Milbank ให้คำปรึกษาธนาคารนานาชาติในการเข้าซื้อสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนของเชฟรอนในอินโดนีเซีย – Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มธนาคารนานาชาติ สำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซีย จากบริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่ Milbank ได้มีส่วนร่วมในธุรกรรมการซื้อขายทรัพยากรไฟฟ้า พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่ในเอเชีย
ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในตลาดทุน – นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ให้เป็นมาตรฐาน และรองรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนทุกประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้าที่สนใจลงทุน โดยทำแบบประเมินเพียงชุดเดียวและใช้ได้กับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภท
ก.ล.ต. ผนึกภาคเอกชนเปิดตัว “โครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาท” เพื่อสร้างวินัยการออมการลงทุน – ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เปิดตัว “โครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานทั่วประเทศมีวินัยในการออม และลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนและต่อเนื่องด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
ก.ล.ต. เชิญผู้บริหารระดับสูงธนาคารพาณิชย์ร่วมหารือเป็นครั้งแรก พร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด – นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ไทยและธนาคารต่างประเทศ ประจำครึ่งแรกของปี 2557 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกว่า ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย ส่งเสริมการเข้าถึงการลงทุนของประชาชนผ่านสาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ
สมาคมธนาคารนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการจากการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่วิสามัญ
สมาคมธนาคารนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการจากการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่วิสามัญ
– ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกจำนวน 24 ธนาคาร ประกอบด้วยสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและ Jan 2014
สพธอ. จับมือสมาคมระดับโลก SWIFT เป็นครั้งแรกในเอเชีย หนุนกลุ่มการเงินไทยและ AEC เทียบเท่ามาตรฐานโลก – กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--Core&Peak สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ หรือ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เพื่อสนับสนุนการใช้มาตรฐาน ISO 20022
สพธอ. จับมือ สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ หรือ SWIFT ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน ISO 20022 ในประเทศไทยและอาเซียน – กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ ISO 20022 กำหนดกระบวนที่ใช้ในการสร้างมาตรฐานข้อความ (Messages) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน รวมถึงกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการพัฒนาข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินรวมถึงกระบวนการรับรองและลงทะเบียนข้อความที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO
ภาพข่าว: กสิกรไทย ร่วมเป็นสมาชิกและปล่อยกู้ CAIBA – กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--ธนาคารกสิกรไทย นายปรีดี ดาวฉาย (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารร่วมประชุมและลงนามเป็นสมาชิกและก่อตั้งสมาคมธนาคารนานาชาติจีน-อาเซียน China-ASEAN Inter-Bank Association (CAIBA) กับ China Development Bank (CDB) และผู้แทน 9 ธนาคารจากกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นสมาคมความร่วมมือทางด้านการเงินในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินการธนาคาร
กสิกรไทยเป็นสมาชิก CAIBA หนึ่งเดียวในประเทศไทย ร่วมพัฒนาโครงการจีน-อาเซียน – กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--ธนาคารกสิกรไทย กสิกรไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมธนาคารนานาชาติจีน-อาเซียน China-ASEAN Inter-Bank Association (CAIBA) ในฐานะธนาคารตัวแทนเพียงแห่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับเชิญจาก China Development Bank เพื่อร่วมพัฒนาโครงการความร่วมมือจีน-อาเซียน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศให้กับธนาคาร นายปรีดี ดาวฉาย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ภาพข่าว: สมาคมธนาคารนานาชาติจัดงานเลี้ยงอำลาแก่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--ธนาคารเอชเอสบีซีในประเทศไทย สมาคมธนาคารนานาชาติจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ ดร. ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในโอกาสที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายนศกนี้ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ (ในภาพ) ดร.ธาริษา วัฒนเกส (แถวนั่ง - ที่ 3 จากขวา) นายเกริก วณิกกุล (แถวยืน - ที่ 5 จากขวา) รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มร.วิลลี
ภาพข่าว: ผู้แทนสมาคมธนาคารนานาชาติ เข้าพบ รมว.คลัง – กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับผู้แทนสมาคมธนาคารนานาชาติ ณ ห้องรับร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
ASIANET: สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2544 – ปริญญาเอกของประธานาธิบดีของสหรัฐฮ่องกง: มหาวิทยาลัย เดอพอล (DePaul University) ได้ประสาทปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกด้านมุนษยธรรมให้กับนายจอร์จ บุช (George Bush) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันนี้ที่ธนาคารนานาชาติของเอเชีย (International Bank of Asia หรือ IBA) ในประเทศฮ่องกง เอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งว่า นายบุชได้รับการคัดเลือก