ตันติมา กำลัง นักวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

วว. มอบ สารชีวภัณฑ์ ให้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืช ในพื้นที่ 5 อำเภอของเกษตรกรกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อ้อย

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๑

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ตันติมา กำลัง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ในฐานะผู้แทน วว. มอบ

วว. มอบสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้าง ลดนำเข้าสารเคมีเพื่อแจกจ่ายเกษตรกร

๒๘ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๔

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ตันติมา กำลัง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ พร้อมทีมนักวิจัย ในฐานะผู้แทน วว. มอบ สารชีวภัณฑ์ ได้แก่