ข่าวประชาสัมพันธ์ตราสารหนี้ไทย | newswit

ธ.ทิสโก้แนะ ขายบอนด์ไทย ซื้อบอนด์โลก
ธ.ทิสโก้แนะ ขายบอนด์ไทย ซื้อบอนด์โลก
เน้นอันดับเรตติ้ง A+ ขึ้นไป – นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์ 06 Sep
ปตท. เสนอขาย Digital Bond ผ่าน
ปตท. เสนอขาย Digital Bond ผ่าน
DIF: Web Portal เป็นครั้งแรกของไทย มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท ตอกย้ำความเป็นผู้นำพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยสู่ตลาดทุนดิจิทัล 30 Jun
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมธนาคารไทย จับมือ ก.ล.ต. CMDF สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดตัว DIF Web Portal – ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมธนาคารไทย (Main Operator) ร่วมกับ ก.ล.ต. CMDF และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้บริการ Digital Infrastructure for Capital Market โดยเริ่มจากระบบ Web Portal รองรับการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดแรกด้วยดิจิทัลตลอดทั้งกระบวนการเป็นครั้งแรกในไทย
บลจ.กสิกรไทย ชู K-FIXEDPLUS ช่วงดอกเบี้ยขาลง
บลจ.กสิกรไทย ชู K-FIXEDPLUS ช่วงดอกเบี้ยขาลง
ชวนพลัสตราสารหนี้ระยะยาวเข้าพอร์ต – นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ 28 Apr
บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟกอง TUSLINK1 โอกาสได้กำไรไม่ว่า
บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟกอง TUSLINK1 โอกาสได้กำไรไม่ว่า
S&P 500 จะขึ้นหรือลง - ลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้น – นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ 20 Apr
ธนาคารกสิกรไทยคว้า 5 รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมจาก
ธนาคารกสิกรไทยคว้า 5 รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมจาก
ThaiBMA ตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการด้านตราสารหนี้ที่โดดเด่น – นอกจากนี้ 29 Mar
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า5 รางวัลใหญ่
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า5 รางวัลใหญ่
จากเวที ThaiBMA Best Bond Award 2022 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย – นายเพา จาตกานนท์ เปิดเผยว่า 17 Mar
บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลองค์กรโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้
บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลองค์กรโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้
จากสมาคมตราสารหนี้ไทย – 1) รางวัล Best Bond Securities Firm 17 Mar
'GULF' รับรางวัล Issuer of The
'GULF' รับรางวัล Issuer of The
Year ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นประจำปี 2565 – นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ 16 Mar
EXIM BANK คว้ารางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี
EXIM BANK คว้ารางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี
2565 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย – ในปี 2565 EXIM BANK ออก Green Bond จำนวน 2 รุ่น โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 16 Mar
บลจ.กสิกรไทย มองบวกตราสารหนี้ไทย
บลจ.กสิกรไทย มองบวกตราสารหนี้ไทย
ส่ง KGB1YC รับตลาด มี Credit Risk ต่ำ – นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ 09 Jan
บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุนเทอมฟันด์พันธบัตรไทย
บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุนเทอมฟันด์พันธบัตรไทย
6 เดือน – นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) 14 Nov
บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ อายุ
บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ อายุ
1 ปี 11 เดือน ชวนลงทุนในประเทศผ่านหุ้นกู้บริษัทชั้นนำคุณภาพดี – นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer 18 Oct
บลจ.วรรณ แนะลงทุนตราสารหนี้ Investment
บลจ.วรรณ แนะลงทุนตราสารหนี้ Investment
grade ผสม High Yield Bond สู้เงินเฟ้อ ผ่าน กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-TFIN2Y-AI) Apr 2022
บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า Top Underwriting
บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า Top Underwriting
Securities Firm ห้าปีซ้อน จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย – Apr 2022
ปตท. รับรางวัล Deal of the Year
ปตท. รับรางวัล Deal of the Year
ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021 – ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับเป็นผลจากการเป็นภาคเอกชนรายแรกที่เสนอขายหุ้นกู้โดยใช้ Mar 2022
บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม
บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม
คว้ารางวัลชนะเลิศครองแชมป์ 5 ปีซ้อน – Mar 2022
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อรองรับผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียน แสดงตัวตนกับ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration – ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ต้องตรวจสอบว่าลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficiary owner: UBO)
ยูโอบี ประเทศไทย ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
ยูโอบี ประเทศไทย ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
THOR มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท สนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย สู่การใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ – Sep 2021
ยูโอบี ประเทศไทย ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Thailand Overnight Repurchase Rate) นับเป็นธนาคารต่างชาติรายแรกที่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศโดยหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ก.ล.ต. รับฟังความเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (Bond Investor Registration) – ก.ล.ต. เตรียมออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดจำหน่ายตราสารหนี้ (ผู้ประกอบธุรกิจ) ต้องตรวจสอบว่า ลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficiary owner: UBO) ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ มีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. แล้ว เพื่อให้ ธปท. มีข้อมูลสำหรับติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้
ปตท. รับรางวัล Distinguished Issuer
ปตท. รับรางวัล Distinguished Issuer
Award ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020 – ทั้งนี้ รางวัล Distinguished Issuer Award ที่มอบให้ ปตท. Apr 2021
ราช กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลตราสารหนี้สีเขียวแห่งปี
ราช กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลตราสารหนี้สีเขียวแห่งปี
2563 ในงาน Best Bond Awards 2020 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย – สำหรับรางวัล Deal of the Year Apr 2021
ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เปิดตัว
ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เปิดตัว
Information Platform แหล่งรวมข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน – การจัดทำ Information Platform Oct 2020
กสิกรไทยร่วมกับ กบข. และผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำ
กสิกรไทยร่วมกับ กบข. และผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำ
พัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยด้วยหุ้นกู้และสัญญาบริหารความเสี่ยงดอกเบี้ย THOR เป็นธุรกรรมแรกในประเทศ – Sep 2020