ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน | newswit

พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว
พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว
ของผ้าลำพูน – จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มอบหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด ฑู ครีเอชั่น กรุ๊ป 25 Oct
บสย. หนุน Soft Power จิวเวลรี่
บสย. หนุน Soft Power จิวเวลรี่
ลำพูน ยกระดับ หัตถกรรม สู่ หัตถอุตสาหกรรม – ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่เชื่อมั่นในศักยภาพฝีมือของช่างภาคเหนือ 02 Oct
พช.ลำพูน นำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน
พช.ลำพูน นำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน
OTOP MIDYEAR 2023 – ทั้งนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ สันติภาพ 25 Sep
ผู้บริหารเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม
ผู้บริหารเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม
9 ต้อนรับ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน เปิดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน 2566 – 29 May
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนช้อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนช้อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ชมวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน Lamphun Cultural Product of Thailand Fair 2023 – ในวันจันทร์ที่ 22 - วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 22 May
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดบ้านต้อนรับการศึกษาดูงานของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เรียนต่อ – ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ Mar 2023
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ได้จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Mar 2023
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 – Feb 2023
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสริมความรู้ด้านกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) – Feb 2023
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วม
ตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน – Jan 2023
ผู้บริหาร AQ เชิญสื่อเยี่ยมไร่กัญชง
ผู้บริหาร AQ เชิญสื่อเยี่ยมไร่กัญชง
ณ ลำพูน พร้อมหาพันธมิตรเตรียมต่อยอดสู่ธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำ – โดยทางบริษัทฯ Nov 2022
ธอส. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ธอส. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน – นายฉัตรชัย Oct 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 – Aug 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
รับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 – ทั้งนี้ Aug 2022
พี่ไปรฯ ส่งลำไยล็อตใหญ่ปลอดสาร
พี่ไปรฯ ส่งลำไยล็อตใหญ่ปลอดสาร
เสิร์ฟความหวานกรอบจากสวนส่งตรงถึงหน้าบ้าน สั่งได้แล้ววันนี้ทางไปรษณีย์ไทย และ Thailandpostmart – ดร.ดนันท์ Aug 2022
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม – Aug 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ตรวจเยี่ยมการฝึกและการทำงานในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลั Jul 2022
เครือสหพัฒน์ ลงนามสัญญาร่วมทุน
เครือสหพัฒน์ ลงนามสัญญาร่วมทุน
กลุ่มเจริญสิน แอสเสท ลงทุนอพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารับการลงทุนขยายตัวในจังหวัดลำพูน – Jul 2022
ลำพูน มุ่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน
ลำพูน มุ่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน
เตรียมพร้อมสู่ แรงงานมีฝีมือ ในสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ – นาย พงษ์ศักดิ์ โพธินาม Jun 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 May 2022
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน – 21 เมษายน 2565 นางปนัดดา เนาวรัตน์ Apr 2022
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
จากโครงการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง – พงศ์วิวัฒน์ กู่กิจวัฒนา ปฏิภาณ สุวรรณกิจยินดี ศุภณัฐ Apr 2022
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 – วันที่ 29 Mar 2022
จังหวัดลำพูน เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
จังหวัดลำพูน เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สู่การเป็นแรงงานที่คุณภาพที่ดีก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะ แรงงานมีฝีมือ ปีที่ 3 – นายวรยุทธ เนาวรัตน์ Mar 2022
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมและพัฒนา
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมและพัฒนา
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ Mar 2022
จังหวัดลำพูน ชวนน้องจบ ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ
จังหวัดลำพูน ชวนน้องจบ ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ
ร่วมสานฝัน ปั้นอนาคตเด็กไทย – นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน Mar 2022
คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน
คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน
ระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2565-2570 – โดยการประชุมในครั้งนี้ Mar 2022
จังหวัดลำพูน ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
จังหวัดลำพูน ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
– สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การสรุปผลการสำรวจ จำแนก รวบรวม จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ Mar 2022