สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดบ้านต้อนรับการศึกษาดูงานของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เรียนต่อ

29 Mar 2023

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดบ้านรับการศึกษาดูงานนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดลำพูน ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ชมสาธิตการฝึกอบรมโรงฝึกงานช่างสีรถยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) และช่างแต่งผมสตรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดบ้านต้อนรับการศึกษาดูงานของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เรียนต่อ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายสันติธร ยิ้มละมัย) เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 44 คน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดบ้านต้อนรับการศึกษาดูงานของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เรียนต่อ