ข่าวประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ | newswit

มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค
มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค
จังหวัดหนองคาย กระทรวงวิทย์ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” Sep 2018
กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมฐานราก ด้วยวิทย์ เทคโนฯ นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้/โอกาส วว./วศ. ผนึกกำลังจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ Aug 2018
กระทรวงวิทย์ฯโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทย์ฯโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดกาฬสินธุ์ – นางอุมาพรฯ กล่าวว่า Aug 2018
กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ยกระดับภูมิภาค ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วว./พันธมิตร โชว์ผลงานนิทรรศการ อบรมอาชีพ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เกษตรกร – Aug 2018
กระทรวงวิทย์ตรวจติดตามการดำเนินงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
กระทรวงวิทย์ตรวจติดตามการดำเนินงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม – Aug 2018
วว. ผนึกกำลังพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
วว. ผนึกกำลังพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมฐานราก ด้วย วทน. ในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดตาก – Aug 2018
กระทรวงวิทย์จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
กระทรวงวิทย์จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดแม่ฮ่องสอน วว. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ วทน. ยกระดับโอทอปในพื้นที่เป้าหมาย – Aug 2018
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ
OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม – นางสาวอุราวรรณฯ กล่าวว่า Jul 2018
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ยกระดับภูมิภาค” มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก – นางอุมาพร สุขม่วง May 2018
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ยกระดับภูมิภาค” มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก – การดำเนินงานที่ผ่านมา วศ. ได้ร่วมกับ May 2018
วว. โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
วว. โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมฐานราก ด้วย วทน. ในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดบุรีรัมย์ – May 2018
วศ. / ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงานมหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค – พร้อมนี้ได้ตรวจติดตามการนำเทคโนโลยีย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ และเทคโนโลยี Color ID Labeling เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ผ้าทอ บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ วศ. ได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นใยไหมด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น รวมทั้งยังนำนวัตกรรม Color ID Labeling เพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วย