ข่าวประชาสัมพันธ์ความเสมอภาคระหว่างเพศ | newswit

ละครน้ำดีช่อง 3 มาตาลดา คว้ารางวัลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ละครน้ำดีช่อง 3 มาตาลดา คว้ารางวัลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
เนื่องในวันสตรีสากล 2567 – ในการนี้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 11 Mar
ซีพีเอฟ รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ซีพีเอฟ รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในวันสตรีสากล 2567 – นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า 11 Mar
ลอรีอัลรับรางวัลองค์กรดีเด่นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลอรีอัลรับรางวัลองค์กรดีเด่นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตอกย้ำบทบาทด้านการส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคระหว่างเพศ – นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ Mar 2023
พม. จัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี
พม. จัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี
2566 ชูแนวคิด พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน – Mar 2023
ก.ล.ต. ร่วมกับ UN Women และสมาคม
ก.ล.ต. ร่วมกับ UN Women และสมาคม
บจ. เปิดเวทีเสวนา บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความยั่งยืน เน้นบทบาทผู้นำสตรีในภาคตลาดทุน – นางสาวรื่นวดี Mar 2023
SAPPE คว้ารางวัลจาก UN Women 2022
SAPPE คว้ารางวัลจาก UN Women 2022
Thailand WEPs Awards ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศตลอดห่วงโซ่อุปทาน – นางสาวปิยจิต Nov 2022
CPF รับรางวัล UN Women 2022 Thailand
CPF รับรางวัล UN Women 2022 Thailand
WEPs Awards ตอกย้ำต้นแบบองค์กรส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ – นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า การได้รับรางวัล "UN Women Nov 2022
UN Women ร่วมเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
UN Women ร่วมเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน – เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหัวข้อ "Building Pathways to Gender Equality Mar 2022
ก.ล.ต. ได้รับ รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ก.ล.ต. ได้รับ รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในวันสตรีสากล 2565 – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Mar 2022
แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมแคมเปญ
แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมแคมเปญ
Girls Take Over สนับสนุนความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิของเด็กผู้หญิงในสังคม – กิจกรรม #GirlsTakeOver Nov 2021
UN Women เปิดตัวรางวัล UN Women
UN Women เปิดตัวรางวัล UN Women
2021 Thailand WEPs Awards ค้นหาบริษัทดีเด่นด้านความเท่าเทียมทางเพศ 6 สาขา ร่วมกับ ก.ล.ต.-สสว. – Jun 2021
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ประกาศเจตนารมณ์
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ประกาศเจตนารมณ์
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ – Mar 2020
HeForShe แคมเปญส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของ UN WOMEN เผยแพร่รายงานประจำปี IMPACT Report – บรรดาผู้นำประเทศ ซีอีโอระดับโลก และนักวิชาการชั้นนำ กำลังเร่งแสดงให้เห็นว่าเราสามารถสร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญด้านความเสมอภาคระหว่างเพศภายในช่วงชีวิตของเรา IMPACT Report นำเสนอเรื่องจริงที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเผยให้เห็นว่าบุคคลและชุมชนทั่วโลกยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม ที่ทำงาน ที่บ้าน และร่วมมือกับคนรุ่นใหม่อย่างไร HeForShe
สถานทูตสวีเดน ร่วมมือกับ อิเกีย
สถานทูตสวีเดน ร่วมมือกับ อิเกีย
สนับสนุนนโยบาย “สิทธิการลาเลี้ยงดูบุตรสำหรับผู้ชาย” มุ่งสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ ในประเทศไทย – ในประเทศสวีเดน Mar 2017
'ขายหัวเราะ-มหาสนุก’ ร่วมมือ UN
'ขายหัวเราะ-มหาสนุก’ ร่วมมือ UN
Women สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนมุ่งเสริมความเสมอภาคและแสดงถึงพลังของผู้หญิงเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. – นางสาว Mar 2017
พม. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี เร่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศทางสังคมในระยะยาว – นางสาวอนุสรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อการเข้าถึงสิทธิ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๕ คน ประกอบด้วย
TIJ จับมือ UN Women ลงนามบันทึกความร่วมมือ พร้อมเปิดตัวแนะนำ 2 แคมเปญใหญ่รับวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2557 – ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตัวเลขอันน่าตกใจจากผลการวิจัยที่ทาง TIJ และ UN Women จัดทำขึ้น ประกอบกับข้อมูลทางสถิติอื่นๆ จากสถาบันวิจัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย พบว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 36 จาก 75
คปก. จัดโครงการ “เรื่องเล่าและบทเรียนของผู้หญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ” และ “โครงการวิจัยการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในระบบยุติธรรมพหุลักษณ์: กรณีผู้หญิงม้งและผู้หญิงมาเลย์-มุสลิม” –
TIJ ต่อสู้ยุติความรุนแรงต่อสตรี
TIJ ต่อสู้ยุติความรุนแรงต่อสตรี
เตรียมเปิดตัว 2 แคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี – โดยจะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และTIJ Nov 2014
คปก. แนะรัฐชะลอกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ ชี้มีช่องโหว่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม – ทั้งนี้ คปก.ได้เคยจัดทำบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 โดยมีสาระสำคัญมุ่งส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศในทุกมิติของสังคมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตลอดจนคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
ปพม. ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมของ ESCAP สมัยที่ ๓ – นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การประชุมสมัยที่ ๓ ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ด้านการพัฒนาสังคม ในนามรัฐบาลไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันที่ปรากฏมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน และความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
การสัมมนาและนำเสนอผลการวิจัยเรื่องประสบการณ์ กับ การเข้าถึงความยุติธรรม: การศึกษาวิจัยแบบอัตชีวประวัติของผู้หญิงชาติพันธุ์ – กำหนดการนำเสนอผลการวิจัยโครงการ "ประสบการณ์" กับ "การเข้าถึงความยุติธรรม": การศึกษาวิจัยแบบอัตชีวประวัติของผู้หญิงชาติพันธุ์ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดการนำเสนอผลการวิจัยโครงการ "ประสบการณ์" กับ
คปก.ชี้จุดต่างเทียบ 3 ร่างกม.ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ เผยร่างฯรัฐบาลมีช่องโหว่กำหนดข้อยกเว้น“เลือกปฏิบัติ” เสี่ยงขัดหลักสิทธิมนุษยชน – กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) จัดการสัมมนา “เปรียบเทียบ 3 ร่างกฎหมายด้านเสมอภาคระหว่างเพศ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น คปก.เผยปฏิรูปกม.สอดคล้องรธน.
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดสัมมนาเปรียบเทียบ 3 ร่างกฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ – กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดสัมมนาเปรียบเทียบ 3 ร่างกฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คปก.จัดเวทีขับเคลื่อน “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม” ที่จ.กระบี่ – กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดเวทีขับเคลื่อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในหัวข้อ “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 – ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า จังหวัดกระบี่
คปก.ขอเชิญร่วมสัมมนาเปรียบเทียบ 3 ร่างกฎหมาย ความเสมอภาคระหว่างเพศ – กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดสัมมนาเปรียบเทียบ 3 ร่างกฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 12.45 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 รร.รามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คปก.ชงร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ เลือกปฏิบัติฯ โทษหนักจำคุก 3 ปี ปรับ 360,000 บาท – กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือ เรื่อง แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ
โครงการ “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง” – กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--นิโอ ทาร์เก็ต สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องภาครัฐและองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย (อาคารจอดรถ) ชั้น 5