ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการเกษตร | newswit

งานอโกร-เฉิงตู ครั้งที่ 9 เตรียมเปิดฉาก
งานอโกร-เฉิงตู ครั้งที่ 9 เตรียมเปิดฉาก
27-30 ตุลาคมนี้ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร – ในระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2566 งานอโกร-เฉิงตู 25 Oct
รองปลัด.กษ.ประชุม ไทย-สหราชอาณาจักร
รองปลัด.กษ.ประชุม ไทย-สหราชอาณาจักร
ครั้งแรก เดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตร – สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงสร้าง นโยบาย 21 Aug
ไทย -สหราชอาณาจักร MOU ร่วมมือด้านการเกษตร
ไทย -สหราชอาณาจักร MOU ร่วมมือด้านการเกษตร
พร้อมดันกลไกการเปิดตลาดสินค้าเกษตรทางเทคนิค – ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้แทนไทยฯ Feb 2023
ไทย-เวียดนาม พร้อมให้ความร่วมมือด้านการเกษตร
ไทย-เวียดนาม พร้อมให้ความร่วมมือด้านการเกษตร
เตรียมหารือเพิ่มเติมในช่วงการจัดงาน Agritechnica ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ – ทั้งนี้ May 2022
รองปลัดเกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
รองปลัดเกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) และอาเซียนกับรัสเซีย Aug 2021
มหกรรมแสดงสินค้าเกษตร Winter Fair
มหกรรมแสดงสินค้าเกษตร Winter Fair
เตรียมเปิดฉาก 12 ธันวาคม มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้โครงการ BRI – Winter Fair Oct 2019
กยท. ร่วมประชุมทางเทคนิคด้านเกษตร
กยท. ร่วมประชุมทางเทคนิคด้านเกษตร
ระหว่างไทย – แอฟริกาใต้ เจรจาเปิดตลาดสินค้าของทั้งสองประเทศ พร้อม จ่อขยายการส่งออกยางเพิ่มขึ้นจากเดิม Dec 2018
รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ หวังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีกับกระทรวงเกษตรป่าไม้ และการประมงสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 25 และเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกัน
ไทย-เวียดนาม' ร่วมหารือทวิภาคี
ไทย-เวียดนาม' ร่วมหารือทวิภาคี
สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ – การหารือดังกล่าว สามารถสรุปสาระสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ 1) Oct 2018
ศูนย์กลางการค้าโลกกว่า 40 แห่งร่วมลงนามความร่วมมือด้านการเกษตรทั่วโลก – ศูนย์กลางการค้าโลก (World Trade Centers หรือ WTCs) มากกว่า 40 แห่งจากทั่วโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการเกษตรอย่างเป็นทางการ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 49 ของสมาคมศูนย์กลางการค้าโลก (World Trade Centers Association หรือ WTCA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 เมษายนนี้ ซึ่งถือเป็นการเซ็น MOU ที่มีสมาชิกร่วมลงนามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทางสมาคม
“กฤษฎา” ถกทูตฟิลิปปินส์กรุยทางดันส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุก ลูกไก่พันธุ์ เมล็ดปาล์มน้ำมัน พร้อมกระชับความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้เอ็มโอยูของสองประเทศ หวังลดอุปสรรคการค้าเอื้อเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่ม – ทั้งฝ่ายยังได้หารือเรื่องการผลักดันการส่งออกสินค้าประเทศระหว่างกันเพิ่มขึ้นทั้งสินค้าเกษตรเดิม ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ซึ่งฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทย มูลค่า 3,687 ล้านบาท
“พลเอกฉัตรชัย” บินถกรัฐมนตรีเกษตรฯ
“พลเอกฉัตรชัย” บินถกรัฐมนตรีเกษตรฯ
อิสราเอล หนุนเทคโนโลยีทะเลทรายสู้แล้ง - ลดอัตราสูญเสียน้ำปรับใช้ในไทย เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม ไทย-อิสราเอล Aug 2017
เกษตรฯ ฟิตเร่งเดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วย ประดู่ จ.มหาสารคาม ระยะเวลา 2 ปีภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-อิสราเอล – สำหรับกรอบแนวทางที่ไทยขอรับการสนับสนุนและร่วมมือจากอิสราเอล มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรในระดับไร่นา การจัดการ ดิน น้าและ พืช
ปลัดเกษตรฯ ไทย - ญี่ปุ่น ร่วมเปิดประชุม The First Meeting of the Japan - Thailand High-Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries – วันนี้ (13 ตุลาคม 2559) เวลา 09.30 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 (The First Meeting of the Japan - Thailand High-Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries)
“พลเอกฉัตรชัย” เตรียมเยือนภูฏาน เร่งขยายผลโครงการพระราชดำริฯ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สู่ประชากรภูฏาณ พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตร – การค้าสินค้าเกษตรของสองประเทศ – "ที่ผ่านมาไทยได้สนับสนุนการเกษตรในหลากหลายสาขาแก่ภูฏาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์สัตว์ ให้ความรู้ด้านชลประทาน และสนับสนุนโครงการในพระราชดำริฯ เป็นต้น ดังนั้น
กระทรวงเกษตรฯ สานสัมพันธ์มาเลเซีย
กระทรวงเกษตรฯ สานสัมพันธ์มาเลเซีย
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมเสนอจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย Sep 2016