ข่าวประชาสัมพันธ์คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ | newswit

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 13 Mar
NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร – Jan 2023
สหกรณ์จังหวัดตากร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์จังหวัดตากร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – Aug 2020
จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร
จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ – เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา Jul 2019
กระทรวงเกษตรฯ ชี้ความสำเร็จโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาฯ สร้างรายแก่เกษตรกรได้จริง – "ความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในระหว่างที่ปลูกข้าวโพด แต่เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวและขายข้าวโพดแล้วยังได้กำไรไร่ละ 2,300-2,500 บาท ส่วนในอำเภออื่น ๆ ก็ได้กำไรไร่ละ 3,000 - 3,500 บาท เช่นกัน นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ภาพข่าว: ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษ
ภาพข่าว: ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษ
เป็นเงินออมสร้างรายได้ – Aug 2018
เกษตรฯ เตรียมจัดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ พร้อมกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 27 กรกฎาคม นี้ – นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สำหรับความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9,101 ชุมชน โดยมีจำนวนโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
เปิดผลประเมินคลินิกเกษตร จ.ขอนแก่น สศก. ชู ผู้เข้าชมงานทะลุ เกษตรกรปลื้มพอใจบริการคลินิก – นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทาง สศก. ได้ติดตามผลประเมินการจัดงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร Aug 2016
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร – นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร – พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน
งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ – ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ ในคลินิกต่าง ๆ แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,263,437 ราย และเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก.เกษตรฯ เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.นครศรีธรรมราช – นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ก.เกษตรฯ รมช.กษ.เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.ลำพูน – นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระดับประเทศ ปี 2558 – เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงได้จัดทำ“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ”
“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ”เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระวรชายาฯ – นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยเกษตรกรไทยรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ส.ป.ก. ร่วมงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรไทย รับ AEC – กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 28 กรกฎาคม 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไว้ในพระราชานุเคราะห์ จึงได้จัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
จังหวัดมหาสารคาม จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร – กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--มหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๘ สิงหาคม
กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการหน่วยงานในสังกัด จัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หวังแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน – กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ทรงเมตตาต่อพสกนิกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” อย่างยิ่งใหญ่ – กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ว่า
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ – กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โครงการศิลปาชีพบ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ – กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม