สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 May 2024

นางสาวสุพัตรา ตั้งนทีทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้บริการประชาสัมพันธ์ภารกิจการฝึกอบรมของหน่วยงาน การแจกของที่ระลึกจากผู้เข้ารับการฝึกให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดท่าอู่ หมู่ที่ 4 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567