กระทรวงวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (กลาง) ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว โครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท เพื่อปลุกจิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับวินัยจราจร เปิดโอกาส ให้ได้มีการใช้พื้นที่การ

สัญจรดี วิถีไทย ปี 3

๐๗ ธ.ค. ๒๐๒๒ ๑๗:๓๐