กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ดีอีเอส - ไปรษณีย์ไทย ชู ฟิ้วซ์ โพสต์ - ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ช่วยผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน รุกเพิ่มรายได้ตลาดประมง

๑๗ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๑

ดีอีเอส - ไปรษณีย์ไทย ชู ฟิ้วซ์ โพสต์ - ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ช่วยผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน รุกเพิ่มรายได้ตลาดประมง สินค้าชุมชน พร้อมนำดิจิทัลยกระดับรายได้เต็มรูปแบบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด