ข่าวประชาสัมพันธ์กรมศิลปากร | newswit

ร่วมประชุมหารือการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวังสวนบ้านแก้ว
ร่วมประชุมหารือการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวังสวนบ้านแก้ว
– ที่ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม 16 May
วัดไชยฯ ต้อนรับประชาชนนับหมื่นพร้อมใจเข้าชมการแสดงโขนประกอบแสงสี
วัดไชยฯ ต้อนรับประชาชนนับหมื่นพร้อมใจเข้าชมการแสดงโขนประกอบแสงสี
เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี สืบสานวัฒนธรรมไทย จารึกในประวัติศาสตร์ – นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร 19 Mar
บูรณะพระบรมราชินยานุสาวรีย์ โดยสำนักช่างสิบหมู่
บูรณะพระบรมราชินยานุสาวรีย์ โดยสำนักช่างสิบหมู่
– ที่พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วังสวนบ้านแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี 18 Mar
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี จัดเสวนาเรื่อง
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี จัดเสวนาเรื่อง
กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี – 28 Dec
สวี่หงเฟย ประติมากรยอดฝีมือจากจีน สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับคณะนาฏศิลปิน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมของไทย – ประติมากรรมเปรียบดังนาฏศิลป์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วันที่ 16 ธันวาคม ถือเป็นวันสากลข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (International Day of the Belt and Road Initiative) และเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีของข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง สวี่หงเฟย (Xu Hongfei) ประติมากรชื่อดังจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
กทม.ประสานกรมศิลปากรตรวจสอบ-หาแนวทางรื้อย้ายรางรถรางริมคลองตรงสะพานช้างโรงสี
กทม.ประสานกรมศิลปากรตรวจสอบ-หาแนวทางรื้อย้ายรางรถรางริมคลองตรงสะพานช้างโรงสี
– นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กล่าวว่า สนน.จะทำหนังสือประสานกรมศิลปากร 07 Dec
ยลแสงสีวิจิตร เนรมิตเมืองให้เรืองรอง
ยลแสงสีวิจิตร เนรมิตเมืองให้เรืองรอง
ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ เที่ยวงาน วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช – May 2023
ททท. เตรียมเนรมิตเมืองให้เรืองรองด้วยแสง
ททท. เตรียมเนรมิตเมืองให้เรืองรองด้วยแสง
สี เสียง วิจิตรตระการตา ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ ในงาน วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช – May 2023
เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย:
เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย:
สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก นิทรรศการพิเศษ ๑๓๕ ปีสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น – Sep 2022
แข่งขันพัฒนาเกม FiT Game Jam 48
แข่งขันพัฒนาเกม FiT Game Jam 48
ชม. โดย กรมศิลปากร วันเสาร์ที่ 2- วันจันทร์ 4 กรกฏาคม 2022 นี้! – มหกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์เกมมรดกวัฒนธรรม FIT Jun 2022
โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นวัดช้างรอบ
โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นวัดช้างรอบ
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร – Feb 2022
ก.แรงงาน จับมือ กรมศิลปากร พัฒนาช่างฝีมือ
ก.แรงงาน จับมือ กรมศิลปากร พัฒนาช่างฝีมือ
อนุรักษ์โบราณสถาน – นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย Nov 2020
กรุงศรีจัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเชิงท่า
กรุงศรีจัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเชิงท่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – วัดเชิงท่าเป็นวัดสำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและได้ชำรุดทร Nov 2020
ททท.ชวนเที่ยวงาน สีสันแห่งสายน้ำ
ททท.ชวนเที่ยวงาน สีสันแห่งสายน้ำ
มหกรรมลอยกระทง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลอยกระทง สัมผัสเสน่ห์ประเพณีกรุงเก่า – นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ Oct 2020
วธ.กำชับวัฒนธรรมจังหวัดร่วมดูแลงานโบราณสถาน-โบราณวัตถุกับกรมศิลปากรทั่วประเทศ
วธ.กำชับวัฒนธรรมจังหวัดร่วมดูแลงานโบราณสถาน-โบราณวัตถุกับกรมศิลปากรทั่วประเทศ
– ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ยังมอบให้วัฒนธรรมจังหวัดเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบร Jul 2020
วธ.แต่งตั้ง ผอ. สำนักศิลปากรฯ อุบลราชธานี นครราชสีมา สงขลา แล้ว – "ทุกตำแหน่งทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติ วิสัยทัศน์การทำงาน และมีแนวทางการพัฒนางานตามตำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย"ปลัดวธ. กล่าว
วธ.เผยรายชื่อผู้ช่วยปลัดวัฒนธรรม-รองอธิบดีกรมศิลป์-รองผู้อำนวยการ
วธ.เผยรายชื่อผู้ช่วยปลัดวัฒนธรรม-รองอธิบดีกรมศิลป์-รองผู้อำนวยการ
สศร. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวัฒนธรรม ทำงานตามนโยบาย Feb 2020
ภาพข่าว: การบินไทยร่วมกับกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม
ภาพข่าว: การบินไทยร่วมกับกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม
ชวนสมาชิก ROP ร่วมโครงการไมล์รักษ์ไทย – อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ตั้งอยู่ทั้งในและต่างประเทศ Feb 2020
ก.แรงงาน ร่วมกรมศิลปากร ยูเนสโก
ก.แรงงาน ร่วมกรมศิลปากร ยูเนสโก
มอบวุฒิบัตร ช่างไม้สู่ช่างอนุรักษ์สถาปัตย์ การันตีฝีมือ – นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Oct 2019
กรมธนารักษ์ ร่วมมือกับ “ยู ซิตี้”
กรมธนารักษ์ ร่วมมือกับ “ยู ซิตี้”
บูรณะอาคารประวัติศาสตร์อายุกว่า 130 ปี “โรงภาษีร้อยชักสาม” พลิกฟื้นพื้นที่ย่านเจริญกรุงสู่เมืองแห่งความรุ่งเรืองริมแม่น้ Oct 2019
กรมธนารักษ์ ร่วมมือกับ “ยู ซิตี้”
กรมธนารักษ์ ร่วมมือกับ “ยู ซิตี้”
บูรณะอาคารประวัติศาสตร์อายุกว่า 130 ปี “โรงภาษีร้อยชักสาม” พลิกฟื้นพื้นที่ย่านเจริญกรุงสู่เมืองแห่งความรุ่งเรืองริมแม่น้ Oct 2019
ช่อง 7HD ร่วมอนุรักษ์โบราณสถาน
ช่อง 7HD ร่วมอนุรักษ์โบราณสถาน
นำผู้บริหาร-นักแสดง จัดพิธีสมโภชพระอุโบสถ-บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อยุธยา – โดยช่อง 7HD Sep 2019
ก.แรงงาน จับมือ กรมศิลปากร ยูเนสโก
ก.แรงงาน จับมือ กรมศิลปากร ยูเนสโก
ปั้นช่างไม้สู่ช่างอนุรักษณ์สถาปัตยกรรม – นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน Jul 2019
ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่19
ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่19
– โครงการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 การประกวดประกอบด้วย 5 โครงการได้แก่ 1. Apr 2019
ก.แรงงานร่วม ยูเนสโก กรมศิลปากร
ก.แรงงานร่วม ยูเนสโก กรมศิลปากร
ยกระดับช่างอนุรักษ์ไทย – นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า Feb 2019
ผนึกกำลัง TESA กรมศิลป์ มศก. และ
ผนึกกำลัง TESA กรมศิลป์ มศก. และ
CAT จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว “ระบบจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0” – การแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2019 Dec 2018
วธ. ถกแนวทางแก้ปัญหาที่พักอาศัยและทำกินในเขตพื้นที่โบราณสถาน
วธ. ถกแนวทางแก้ปัญหาที่พักอาศัยและทำกินในเขตพื้นที่โบราณสถาน
-แหล่งโบราณคดี -คูเมืองกำแพงเมืองโบราณทั่วประเทศ – วันที่ 28 พ.ย.2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ Nov 2018
วธ.เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
วธ.เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
บิ๊กดาต้า แก่นักเรียน นักศึกษา-ประชาชน กรมศิลปากรจัดทำข้อมูล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง 39 แห่ง ชมโบราณวัตถุ 500 Nov 2018
โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ฉลองครบรอบ 8 ปีแห่งความสำเร็จ ตระการตาไปกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย “โขน” จากคณะนาฏศิลปินผู้เชี่ยวชาญสำนักการสังคีต Sep 2018
เรื่องย่อ: สาปกระสือ – บทประพันธ์และบทโทรทัศน์
เรื่องย่อ: สาปกระสือ – บทประพันธ์และบทโทรทัศน์
โดย อาณาจินต์ นลิน หญิงสาวที่ทำงานอยู่กรมศิลปากรและ พนิช แฟนของนลินนำเงินไปเล่นการพนันจนเป็นหนี้ก้อนใหญ่ Sep 2018