ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน | newswit

กรมพัฒนาที่ดิน ชวนมาร่วมรับฟังเสวนา
กรมพัฒนาที่ดิน ชวนมาร่วมรับฟังเสวนา
บอกเล่าเก้าสิบ กับหมอดินอาสา กูรูของชุมชน ในงานวันดินโลก ปี 2566 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา – พบกับการเสวนา 29 Nov
ภาพถ่าย ลากเรือรดน้ำผัก คว้ารางวัลประกวดภาพถ่าย
ภาพถ่าย ลากเรือรดน้ำผัก คว้ารางวัลประกวดภาพถ่าย
ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 – สำหรับภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 20 Nov
พด. จับมือ สทนช.และ 5 หน่วยงาน
พด. จับมือ สทนช.และ 5 หน่วยงาน
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินพื้นที่ต้นน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 07 Nov
พด. จับมือ สยามคูโบต้า ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
พด. จับมือ สยามคูโบต้า ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของไทย – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน 27 Oct
กรมพัฒนาที่ดิน MOU กับ DSI พร้อมสนับสนุนข้อมูลแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน MOU กับ DSI พร้อมสนับสนุนข้อมูลแผนที่
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 27 Oct
'รมช.อนุชา' มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
'รมช.อนุชา' มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
เร่งด่วนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มุ่งให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น – สำหรับ 15 Oct
กรมพัฒนาที่ดิน รับนโยบาย รมว.ธรรมนัส
กรมพัฒนาที่ดิน รับนโยบาย รมว.ธรรมนัส
เดินหน้านำนวัตกรรม AI Chatbot น้องดินดี ให้คำปรึกษาเรื่องดินกับเกษตรกร – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 10 Oct
นักวิจัยกรมพัฒนาที่ดินสุดเจ๋ง
นักวิจัยกรมพัฒนาที่ดินสุดเจ๋ง
ขับเคลื่อนระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบดิน เข้าสู่มาตรฐานสากล – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า 26 Sep
นักวิจัยกรมพัฒนาที่ดินก้าวล้ำ
นักวิจัยกรมพัฒนาที่ดินก้าวล้ำ
พาสับปะรด GI เชียงราย ก้าวไกล – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน 25 Sep
กรมพัฒนาที่ดิน ชูงานวิจัย การตอบสนองของการปลดปล่อยไนโตรเจน
กรมพัฒนาที่ดิน ชูงานวิจัย การตอบสนองของการปลดปล่อยไนโตรเจน
กิจกรรมจุลินทรีย์ดินฯ – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ทำเกษตร 177.69 ล้านไร่ 25 Sep
พด.ชู Zero Waste Village หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนทุกมิติ
พด.ชู Zero Waste Village หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนทุกมิติ
– นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ขับเคลื่อนงานภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ 15 Sep
พด. ชูผลสำเร็จแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม
พด. ชูผลสำเร็จแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม
จ.ลำปาง – และอีกส่วนหนึ่งคือการจัดการควบคุมการไหลของน้ำในลำน้ำ (Off Site) 11 Sep
กรมพัฒนาที่ดิน เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย
กรมพัฒนาที่ดิน เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 – 11 Sep
กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดประชุมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดประชุมวิชาการ
ประจำปี 2566 โชว์นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน – นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า 01 Sep
กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้านำ AI Chatbot
กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้านำ AI Chatbot
น้องดินดี ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องดิน แค่คลิกดู ก็รู้ดินได้ – กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 Aug
พด.สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
พด.สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
ตามพระราชดำริ เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร – 15 Aug
กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เตรียมพบกับงานวันดินโลก ปี 2566 – 13 Aug
44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุขศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุขศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.ฉะเชิงเทรา – การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ 07 Aug
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกฯ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 – เนื่องจากศูนย์ฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง 27 Jul
พด. จัดประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พด. จัดประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 9 ระดมสมองพัฒนาพื้นที่ดินเค็มรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต – ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 26 Jul
พด. ลุยแก่นมะกรูด อุทัยธานี แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน
พด. ลุยแก่นมะกรูด อุทัยธานี แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน
– กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นปัญหาและดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 24 Jul
บ่อจิ๋ว แหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร เพิ่มผลผลิต
บ่อจิ๋ว แหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร เพิ่มผลผลิต
สร้างรายได้ สู้ภัยแล้ง – การบำรุงรักษาบ่อจิ๋วอย่างเหมาะสม เช่น ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 14 Jul
พด. MOU อ.ส.ค. เพิ่มประโยชน์ที่ดิน
พด. MOU อ.ส.ค. เพิ่มประโยชน์ที่ดิน
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน – อาทิ 11 Jul
กรมพัฒนาที่ดิน อัพเกรด Agri-Map
กรมพัฒนาที่ดิน อัพเกรด Agri-Map
เครื่องมือบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศไทย – กรมพัฒนาที่ดินยังคงมุ่งเป้าพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช 07 Jul
พด.ชู พืชปุ๋ยสด และ พด.11 ไรโซเบียม
พด.ชู พืชปุ๋ยสด และ พด.11 ไรโซเบียม
สุดยอดปุ๋ยไนโตรเจนยุคปุ๋ยแพง ในพื้นที่อีสานตอนบน – ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน 29 Jun
รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก
รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก
ปี 2566 ชูแนวคิด Her Land, Her Rights. บทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 02 Jun
กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดใหญ่วันสถาปนาครบ
กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดใหญ่วันสถาปนาครบ
60ปี ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต – กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรั 16 May
ผู้บริหาร SPU บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้
ผู้บริหาร SPU บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้
เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล ให้กับผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน – 17 Feb
กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
World Soil Day Snapshot 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท – กติกาการร่วมกิจกรรมผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด Dec 2022