ข่าวประชาสัมพันธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ | newswit

เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมด้วยมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมด้วยมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
ผนึกกำลังกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ Care Giver – นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 10 Nov
มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จับมือเครือข่ายออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จับมือเครือข่ายออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 – โดย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 20 Sep
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รับมอบโล่รางวัลในฐานะผู้มีอุปการคุณให้แก่บ้านบางแค
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รับมอบโล่รางวัลในฐานะผู้มีอุปการคุณให้แก่บ้านบางแค
ภายในงาน 70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้เพื่อผู้สูงอายุ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. 02 Jun
เซอร์เทนตี้ลงนามกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
เซอร์เทนตี้ลงนามกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
– รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 29 Mar
เซอร์เทนตี้ จับมือ กรมกิจการผู้สูงอายุ
เซอร์เทนตี้ จับมือ กรมกิจการผู้สูงอายุ
จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ – นายจุติ ไกรฤกษ์ 22 Mar
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
และกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการ ร่วมคืนสุขภาพดีให้แก่ผู้สูงอายุ – ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงมีคุณสมบัติ Jun 2022
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
บริจาคข้าวสารให้กรมกิจการผู้สูงอายุ – May 2022
แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ
แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ ร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย – Feb 2022
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
มอบสิ่งของอุปโภคแก่กรมกิจการผู้สูงอายุ – Feb 2022
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
บริจาคข้าวสารให้กรมกิจการผู้สูงอายุ – Jul 2021
โรงพยาบาลนครธน ยืนหนึ่งย่านพระรามที่
โรงพยาบาลนครธน ยืนหนึ่งย่านพระรามที่
2 พร้อมดูแลสังคม สูงวัย – นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า May 2021
สสส. ร่วมกับ ม. มหิดล เปิดตัว
สสส. ร่วมกับ ม. มหิดล เปิดตัว
หลักสูตรวัยเพชรรู้เท่าทันสื่อ – ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Oct 2020
จุฬาฯ มอบหุ่นยนต์ “นินจา” รุ่น
จุฬาฯ มอบหุ่นยนต์ “นินจา” รุ่น
“จุฬาอารี” ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย – ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ Aug 2020
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดงาน มหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข “เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ” – กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย Feb 2020
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสวัสดิการสร้างสุข
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสวัสดิการสร้างสุข
: เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ – อเชิญร่วมงาน มหกรรมสวัสดิการสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ Jan 2020
กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมจัดงาน
กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมจัดงาน
“Thailand Social Expo 2019” สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข – นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ Jul 2019
ดูแลสมองให้มีอายุยืนนาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
ดูแลสมองให้มีอายุยืนนาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
กับโรงพยาบาลนครธน – ซึ่งงานนี้มีคุณลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน คุณแม่สายรักสุขภาพและรักครอบครัว Jun 2019
“นีโอ” ชวนเที่ยวงาน “อินเตอร์แคร์
“นีโอ” ชวนเที่ยวงาน “อินเตอร์แคร์
เอเชีย 2018” เตรียมพร้อมรับสังคมวัยเกษียณ – Jul 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม รับรางวัล
ภาพข่าว: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม รับรางวัล
“องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” – Apr 2018
กรมหม่อนไหม จับมือ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมหม่อนไหม จับมือ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ – นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ Mar 2018
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” – 9.30 น. ลงทะเบียน 10.05 น. วีดีทัศน์ "เติมรู้ เตรียมพร้อมการออม ก่อนสูงวัย" 10.10 น. พิธีเปิดงาน "สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย" กล่าวต้อนรับ โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน โดย นางธนาภรณ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – วันที่ 15 Feb 2018
ดีป้า ผนึกกำลัง กรมการแพทย์ -
ดีป้า ผนึกกำลัง กรมการแพทย์ -
กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าใช้ดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุ สร้างแพลตฟอร์มกลางด้านการแพทย์เชื่อมประชาชน – ดร.ณัฐพล Feb 2018
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงาน “พํธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ” – สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ" ในพฤหัสบดีวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์
ภาพข่าว: สถาบันคิดใหม่ กระตุกมุมคิดสังคม
ภาพข่าว: สถาบันคิดใหม่ กระตุกมุมคิดสังคม
สู่การเตรียมพร้อมรับวัยเกษียณ จัดเสวนาพิเศษเพื่อเพิ่มมุมมองคุณภาพ “อยู่อย่างโสด สูงวัย หัวใจสตรอง เทรนด์ใหม่มาแรง” Sep 2017
เชิญร่วมงานเสวนา “อยู่อย่าง โสด
เชิญร่วมงานเสวนา “อยู่อย่าง โสด
สูงวัย หัวใจสตรอง เทรนด์ใหม่มาแรง” โดยสถาบันคิดใหม่ – โดยผู้ร่วมเสวนา ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา Aug 2017
สถาบันคิดใหม่ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา
สถาบันคิดใหม่ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา
ในหัวข้อ “อยู่อย่าง โสด สูงวัย หัวใจสตรอง เทรนด์ใหม่มาแรง” – Aug 2017
“กรมกิจการผู้สูงอายุ” ร่วม “นีโอ”
“กรมกิจการผู้สูงอายุ” ร่วม “นีโอ”
จัดงาน “อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017” เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุ ดึงสินค้านวัตกรรมสุดล้ำ ทั้งไทย-เทศโชว์ Jul 2017