รพ.สมิติเวช แชร์ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ด้วย บริการ Smart Mobility for Seniors รถรับ-ส่งผู้สูงอายุ ภายใต้ความร่วมมือกับ โตโยต้า #AgeFriendlyHospital

07 Sep 2023

นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการ รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์  ร่วมแชร์ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ กับคุณนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  และตัวแทนผู้บริหารพร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ  อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กรมสรรพสามิต  กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ  สถาบันยานยนต์ พร้อมเยี่ยมชมศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  รวมถึง บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ Smart Mobility for Seniors  ที่มีความปลอดภัย สะดวกในการขึ้นลงรถด้วยเก้าอี้ยกระดับอัตโนมัติ แบบหมุนได้ มีระบบติดตามรถ ปลอดภัย อุ่นใจ เชื่อมต่อแพทย์ได้ในยามฉุกเฉิน ความสะอาดมาตรฐานโรงพยาบาลรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ รพ.เพื่อสุขภาพและความสุขของผู้สูงวัย #AgeFriendlyHospital ได้รับการรับรองมาตรฐาน การดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) เป็นโรงพยาบาลแรกในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระดับ Bronze Standard และ เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 5 นอกประเทศสหรัฐอเมริกา* ดูแลผู้ป่วยสูงอายุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. มากกว่า 3,000 คน/ปี ด้วยทีมแพทย์ทุกสาขา พยาบาล ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ครบครัน เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนก่อนเจ็บป่วยโดยเร็ว รวมถึงการประสานงานระหว่างทีมแพทย์กับครอบครัวในการร่วมดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

รพ.สมิติเวช แชร์ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ด้วย บริการ Smart Mobility for Seniors รถรับ-ส่งผู้สูงอายุ ภายใต้ความร่วมมือกับ โตโยต้า #AgeFriendlyHospital

*การรับรองจาก American College of Emergency Physicians ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2565 - 15 เมษายน 2568

รพ.สมิติเวช แชร์ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ด้วย บริการ Smart Mobility for Seniors รถรับ-ส่งผู้สูงอายุ ภายใต้ความร่วมมือกับ โตโยต้า #AgeFriendlyHospital