ข่าวประชาสัมพันธ์กฎหมายสิ่งแวดล้อม | newswit

กัมพูชาออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาศัยพลังแห่งสันติภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลักดันความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม – ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการสร้างอนาคตบนพื้นฐานของความหลากหลายทางนิเวศวิทยา สุขภาพ และความเจริญรุ่งเรือง โดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม – กำหนดการ การสัมมนาวิชาการ : การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดและปาฐกถา เรื่อง
การประชุมเสนอผลงานต่อเวทีสาธารณะ
การประชุมเสนอผลงานต่อเวทีสาธารณะ
โครงการศึกษาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล Jun 2016
ก.พลังงาน ย้ำ ความจำเป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด คือทางออก สร้างความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ และรักษาระดับค่าไฟฟ้าของคนทั่วประเทศไม่ให้สูงขึ้น แจงที่ผ่านมาได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้อง – กระทรวงพลังงานขอน้อมรับฟังความคิดเห็นพร้อมยืนยันว่า การเตรียมการสร้างโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ที่ จ.กระบี่
โรเบิร์ต เคนเนดี้ วิจารณ์แนวคิดแปรรูปน้ำประปาเป็นของเอกชนในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลก – การแปรรูปกิจการเป็นของเอกชนกำลังกลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับน้ำที่เราประสบอยู่ในปัจจุบัน นายโรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี้ จูเนียร์ นักเคลื่อนไหวและนักกฎหมายผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลก (World Environmental Forum) ซึ่งจัดโดย LIDE – Grupo de Lideres Empresariais (กลุ่มผู้นำทางธุรกิจ) ในเมืองฟอส ดู
ทส. เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--กรมควบคุมมลพิษ ปล่อยคาราวานตรวจสถานประกอบการที่มีระบบน้ำเสียทั่วประเทศวันที่ ๒๑ มกราคม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรม D-Day บังคับใช้กฎหมายมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ พร้อมปล่อยคาราวานตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง ๑๐ ประเภท
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย – กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--กรมควบคุมมลพิษ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา (อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ) องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าว: ดร.สิรินิมิตร บุญยืน ต้อนรับ ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ตุลาการศาลปกครอง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อมฯ – กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--กลุ่มบริษัททีม ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททีม เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ตุลาการศาลปกครองกลาง
ภาพข่าว: สัมมนา“การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม” – กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--เครือสหวิริยา นายทวี บุญอำนวย อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน การปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง และบทลงโทษของกฎหมาย โดยมีนายครรชิต สุนทรากร
ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา จัดสัมมนาเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม” – กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา กิจกรรม : สัมมนา “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม” วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา : 08.30 – 16.00 น. สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมเวสเทิร์นอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
จัดสรรตอบรับกรีนบิวดิ้งหลังภาครัฐบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม HBIRMชี้หมู่บ้านและอาคารสนใจนวัตกรรมใหม่ในการบำบัดน้ำเสีย – กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--พีอาร์ บูม HBIRM เผยจัดสรร-คอนโดฯ ตอบรับแนวทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังภาครัฐใช้กฎหมายบังคับการบำบัดน้ำเสีย ชี้กรีนบิวดิ้งมีศักยภาพสูงและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ประหยัดพลังงาน คาดภายในสิ้นปีนี้ทั้งหมู่บ้านจัดสรรและอาคารจะทะยอยยกเลิกระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิม นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช บี
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ชมเปาะคลังมองการณ์ไกล ชงกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้าครม. – กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย ครม.ไฟเขียว อนุมัติหลักการร่างพรบ.มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ผอ.สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มช. เชื่อมีภาษีมลพิษ ช่วยคนจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้าน “ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์” ชี้จะเป็นเครื่องมือหารายได้ ลุ้นอีก หวังกม.นี้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ความคืบหน้า การประกาศใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของอียู – กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--คต. นายวิจักร วิเศษน้อย รักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานว่าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552 อียูได้ประกาศ Regulation No 1005/2009 of 16 September, 2009 on Substances that Deplete the Ozone Layer ลงใน Official Journal แล้ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ห้ามผลิต วางจำหน่าย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม – กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันจากกระแสตลาดโลก และแวดวงธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคจากนานาประเทศ ได้ก่อให้เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากร
สภาอุตสาหกรรมฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญร่วมอบรมหัวข้อ “การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 18.30-16.30 น. ณ ห้องรังสิต ชั้น 2 โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปควบคุมการปฎิบัติงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง และพิเศษสุด!!!
สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดการสัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดการสัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ โลรองต์ โอแล็ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และรศ นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดงาน งานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน
สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดการสัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--พิตอน คอมมิวนิเคชั่น สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดการสัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก และ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการเปิดงาน งานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยวันแรกจะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเรื่อง “วิวาทะในประเด็นสาธารณะ
มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย ต้องการบริจาคจุลสาร ,วารสาร,จดหมายข่าว – กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย ต้องการบริจาคจุลสาร ,วารสาร,จดหมายข่าว มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย ต้องการบริจาคจุลสาร ,วารสาร, จดหมายข่าวฉบับย้อนหลังไปไม่เกิน 5 ปี ให้แก่กลุ่มที่สนใจและได้ใช้ประโยชน์ -เพื่อนช้าง ของ มูลนิธิเพื่อนช้าง -นกกางเขน ของ
กทม.ติวเข้มกฎหมายสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินงานควบคุมจริงจัง – กรุงเทพ--9 ก.ค.--สนอ. กรุงเทพมหานครจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยทุกเขต เพื่อรองรับการปฏิบัติตามโครงการมลพิษทางอากาศและเสียงจากสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2540 ณ สำนักงานเขตราชเทวี นพ.ระพีภัทร์ เกษมศุข ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร