ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๐๔ น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล รับทุนอบรม ฟรี! ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๖๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล... รับทุนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี *** Upskill สู่วงการยานยนต์สมัยใหม่ EV *** Module 1 – หลักสูตร

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design รุ่นที่ 2 ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๖๒

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 2 วัน จัดอบรม 2 โปรแกรม โดยมีการปฏิบัติ 4 Workshops

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design รุ่นที่ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๒

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 2 วัน จัดอบรม 2 โปรแกรม โดยมีการปฏิบัติ 4 Workshops

เวิร์คชอป สร้างรายได้ออนไลน์ด้วยภาพถ่าย พบกูรู PIXSTOCKPHOTO รับจำนวนจำกัด ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๖๒

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ " พบวิทยากรชั้นนำ คุณธนาณิตย์ สันติวิริยนนท์ เจ้าของเพจ PIXSTOCKPHOTO พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop ถ่ายภาพ 3 ฐาน

วว.ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สู่ชุมชน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๒

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพข่าว: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๒

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อบรมหลักสูตรActive Learning เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู แก่ครูสอนภาษาอังภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา -

ภาพข่าว: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษแก่ประชาชนตำบลวังตะกู ทั่วไป—๕ ก.ค. ๖๒

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น" แก่ประชาชนตำบลวังตะกู จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

ครูไทยไม่ควรพลาด : สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัยผ่าน PLC ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๖๒

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญครู อาจารย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัยผ่าน PLC" (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) เหมาะสำหรับครูทุกระดับชั้นทุกประเภทการศึกษา รวมทั้งมัธยมศึกษา

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop Illustrator ไอที—๑๙ มิ.ย. ๖๒

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC ระยะเวลา 2 วัน จัดอบรม 2 โปรแกรม โดยมีการปฏิบัติ 4 Workshops และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่า 30

สศร.เปิด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ทั่วไป—๑๗ มิ.ย. ๖๒

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จัดพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ โรงแรม พัก พิง อิง โขง จังหวัดนครพนม โดยมีนายธนิตศักดิ์ อุ่นตา

ภาพข่าว: วธ. อบรม หลักสูตรจ่าปี่ ในงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๒

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน "หลักสูตรจ่าปี่" โดยมีนายวินัย วรวัตร์ ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ผู้บริหาร

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop Illustrator ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๖๒

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC ระยะเวลา 2 วัน จัดอบรม 2 โปรแกรม โดยมีการปฏิบัติ 4 Workshops และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่า 30

มรภ.เชียงราย ดึง 11 มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ เปิดโครงการ START D UP CAMP ปั้นเด็กเก่ง ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๒

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ START D UP CAMP ต้นน้ำธุรกิจเมืองเหนือ ระหว่างวันที่ 13-27 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อม

การบริหารจัดการเรื่องความเร็วและการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๖๒

มร. มาร์ซิน ฟลีเกอร์ (กลาง) และนางสาวเซสซี่ เพชชี่ (ที่ 2 จากขวา) จากองค์กรความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership: GRSP) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความเร็ว และการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

วธ.เปิดอบรมผู้ขอรับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 61 เน้นผลิตสื่อดี ปลอดภัย ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๖๒

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Grant ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่โครงการขอรับทุนสนับสนุนประจำปี 2561 ว่า

วธ.รุกอบรม Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๒

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมีผู้บริหาร วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม จำนวนกว่า 100 คน ณ โรงแรม เอสรัชดา ลีเชอร์ กรุงเทพฯ ปลัด

ภาพข่าว: ต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๒

กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย" โดยมี สมเกียรติ พันธรรม ประทีป เพ็งตะโก ศิริพรรณ ทองเจิม ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ดร.ฐิติพร ฌาณวังศะ และ สายสมร ไข่หิน

ภาพข่าว: วธ.- Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๖๒

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม จำนวนกว่า 100 คน ณ

สสว. ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ ผู้ประกอบการภาคใต้ ด้วยโครงการพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี ปฏิทินข่าว—๒๕ เม.ย. ๖๒

สสว. ร่วมกับ ISMED จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "เปิดร้านค้าออนไลน์ง่ายนิดเดียว" ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2562 โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการ SME และ ผู้ที่สนใจในจังหวัดภูเก็ต

อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๒

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ครั้งที่ 3 ให้แก่บุคลากรองค์การฯ เพื่อให้ความรู้

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย ปฏิทินข่าว—๑๒ เม.ย. ๖๒

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมสัมมนาหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.

ค่ายเจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ ผลักดันเด็กไทยสร้างเว็บไซต์แก้ไขปัญหาโรงเรียน ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๒

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ บจก.ลิงค์ แบรนด์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์" ครั้งที่ 11 หรือ Junior Webmaster Camp 11 เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ราขภัฏโคราช ติวเข้ม! พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานธุรการและสารบรรณ ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๒

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ultrasound guided PICC line Workshop สุขภาพ—๔ เม.ย. ๖๒

เนื่องจากการใช้ PICC line หรือ Peripherally Inserted Central Catheter มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยการใช้ PICC line ยังถือเป็นระยะเริ่มต้น ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนและบุคลากรทั่วไปยังขาดทักษะ ความชำนาญ

อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๒

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ให้แก่บุคลากรองค์การฯ เพื่อให้ความรู้

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๒

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

วธ. ปั้นแกนนำเฝ้าระวังวัฒนธรรม ปลูกฝังความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย-เป็นพลเมืองดีของชาติ ทั่วไป—๕ มี.ค. ๖๒

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม" และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกับบทบาทในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ" โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ

สมาคมเว็บฯ จัดเต็ม! สร้างสรรค์ค่าย JWC11 ปูแนวทางเด็ก ม.ปลาย สู่วิชาชีพผู้ดูแลเว็บไซต์ ไอที—๔ มี.ค. ๖๒

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์" ครั้งที่ 11 หรือ Junior Webmaster Camp 11 เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ ทักษะทางด้านดิจิทัล

คณะครุศาสตร์ มจพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ไลฟ์สไตล์—๒๗ ก.พ. ๖๒

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Teaching Media & e-Learning applications" ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย (TU

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python Programming for Data ไอที—๒๖ ก.พ. ๖๒

ปัจจุบันนี้ Data Science เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ Data Science เป็นการรวมความรู้พื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent – AI) ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล