อย.เตือนอย่าหลงเชื่อยาคุมกำเนิดทำให้หน้าอกโต ผิวพรรณดี

12 Jan 1998

กรุงเทพ--12 ม.ค.--กระทรวงสาธารณสุข

อย.เตือนผู้บริโภค

อย่าหลงเชื่อสรรพคุณยาเม็ดคุมกำเนิด

ที่อ้างช่วยทำให้หน้าอกโตผิวพรรณสวยงาม เพราะถือเป็นการโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริง อีกทั้ง ยังไม่มีเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจน์ชัดได้ ย้ำถ้าไม่ถูกวิธี อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

น.พ.บรรพต ตันธีรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนผู้บริโภคบางกลุ่ม เข้าใจผิดคิดว่า การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นประจำจะช่วยให้หน้าอกโต ไม่มีสิว และผิวพรรณสวยงามได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อเป็นยาบำรุง หรือเพื่อเร่งฮอร์โมนเพศหญิง เป็นการใช้ยาในทางที่ผิด เนื่องจากยาเม็ดคุมกำเนิด มีสรรพคุณในการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งช่วยในการวางแผนครอบครัว นอกจากนี้การใช้ยาคุมกำเนิด ยังมีข้อจำกัดห้ามใช้กับผู้ที่เป็นโรคตับเสื่อม, มะเร็งเต้านม, มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์, ผู้ที่มีเลือกออกผิดปกติทางช่องคลอด, สตรีกำลังตั้งครรภ์, โรคเกี่ยวกับสมอง, โรคหัวใจ, โรคโลหิตจางที่มีการขาดกรดโฟลิก, โรคไต และโรคลมชัก ผู้ที่จะเริ่มใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดครั้งแรกควรให้บุคลกรทางสาธารณสุขเป็นผู้แนะนำการใช้ยา เพราะยาเม็ดคุมกำเนิดมีหลายชนิด แต่ละชนิดอาจะเหมาะสมกับบุคคลที่มีสภาพร่างกายต่างกัน และเมื่อใช้ยาคุมกำเนิดแล้ว ต้องระวังใช้ให้ถูกวิธี การใช้ยาคุมกำเนิดผิดวิธี ผิดขนาด จะไม่ได้ผลในการคุมกำเนิด ส่วนการใช้ยาคุมกำเนิดเกินกว่าขนาดที่กำหนดให้ใช้จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้

รองเลขาธิการฯ กล่าวย้ำว่า อยากจะเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างเกินจริงควรใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนการใช้ยา และปฎิบัติตามคำแนะนำวิธีใช้อย่างเคร่งครัด--จบ--