มศก. ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานศิลปกรรมประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16

09 Aug 1999

กรุงเทพ--9 สค.--มศก.

มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2542 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า จึงขอเชิญเยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16-25 ปี ส่งผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ มีความคิดและเทคนิคอิสระซึ่งแสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และอื่น ๆ เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ โดยขนาดของผลงานทุกประเภทต้องมีความกว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร การตัดสินใจไม่แบ่งประเภทของผลงาน โดยแบ่งเป็นรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พิระศรี”

และเงินรางวัล

จำนวน

1

รางวัล

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

และเงินรางวัล

จำนวน

5

รางวัล พร้อม

รางวัลพิเศษสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2542 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 221-3841, 623-6115-21 ต่อ 1418 - 1420 ในวันและเวลาราชการ--จบ--