คณะนาฏศิลป์จากสถาบันวิทยาลัยนาฏศิลป์พม่ามาแสดงในประเทศไทยระหว่างวันที่ 6 - 15 มกราคม 2545

02 Jan 2002

กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า

พลเอก พัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า ชี้แจงว่า จากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจในเรื่องต่างๆ ลดน้อยลง จนนำไปสู่การจัดตั้งสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยฝ่ายพม่าได้ส่งคณะนาฏศิลป์จากสถาบันวิทยาลัยนาฏศิลป์มาแสดงในประเทศไทยระหว่างวันที่ 6 - 15 มกราคม 2545

การแสดงนาฏศิลป์พม่าจะมีทั้งหมด 17 ชุด ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงถึงแนวความคิดและการเล่าขานตำนานชีวิตประจำวันของชาวพม่า ที่มีทั้งอารยธรรมและวัฒนธรรมที่คล้ายกับชาวไทย โดยจะแสดงรอบปฐมทัศน์ วันที่ 7 มกราคม 2545 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะแสดงจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2545 จากนั้นจะไปแสดงที่สนามกีฬาจังหวัดนครพนม วันที่ 10 และ วันที่ 11 มกราคม 2545 ส่วนวันที่ 12 และ วันที่ 13 มกราคม 2545 แสดงที่กาดเธียร์เตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

ติดต่อขอรับบัตรได้ที่สำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โทรศัพท์หมายเลข 02-222-7388.--จบ--

-สส-