โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ ให้การต้อนรับ รมว.กระทรวงกลาโหม

30 Sep 2023
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล งานบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566ซึ่งงานนี้จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักแห่งชาติ ภูมิใจในความเป็นชาติไทยเชิงสร้างสรรค์
โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ ให้การต้อนรับ รมว.กระทรวงกลาโหม

ช่วยขับเคลื่อนประเทศและนำไปสู่ความมั่นคงของชาติต่อไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม

โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ ให้การต้อนรับ รมว.กระทรวงกลาโหม