ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ฯ สานต่อโครงการฟื้นฟูจิตใจเหยื่อสึนามิ

28 Dec 2005

กรุงเทพฯ--28 ธ.ค.--ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)

มร. อมาล นาจ (ซ้าย) รองประธานมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย รับมอบโล่แสดงความขอบคุณจากนายพินิจ จารุสมบัติ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิ จำนวนทั้งสิ้น 6,200,000 บาท เพื่อใช้ในดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยสึนามิ (Mental Health Recovery Center) และโครงการการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ชุมชนแข็งแกร่งสามารถช่วยตนเองได้แบบยั่งยืน ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุข อาทิ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล เพื่อให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยฯ ซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์สึนามิจะผ่านไป 1 ปีแล้วก็ตาม แต่จากการสำรวจล่าสุดโดยกรมสุขภาพจิตพบว่า ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมาก ที่ยังมีอาการเครียดหลังเกิดเหตุวิกฤติ (Post Traumatic Stress Disorder: PTSD) ที่ต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจและการดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สึนามิ บริษัท ไฟเซอร์ฯ และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลากหลายโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด อาทิ การบริจาคเงิน ยาและผลิตภัณฑ์สาธารณสุข รวมมูลค่ากว่า 2,460 ล้านบาทให้แก่หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การสนับสนุนด้านการศึกษา การก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยสึนามิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานด้านการฟื้นฟูสุขภาพจิตในโครงการ Train the Trainer ตลอดจนการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิด้วยดนตรีและศิลปะ (Healing Through Music and Art)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กล้วยไม้ นุชนิยม

อัปษร เพชรชาติ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันเพ็ญ โล่ห์เลิศพิภพ โทร: 0-2665-4764

โทร: 0-2651-8989 ต่อ 224, 222 อีเมล์: [email protected] อีเมล์: [email protected]

สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--