มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย นำเด็กพังงาร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน

11 May 2006

กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

นอกจากการสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาที่มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้มอบให้กับเยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิในเขตจังหวัดพังงาทั้งสิ้น 100 คนแล้ว การเสริมความรู้นอกห้องเรียนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพให้เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้งหมดได้เป็นอย่างดี มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ นำเยาวชนในความอุปการะกลุ่มแรกจำนวน 51 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและความสำคัญของผู้นำ จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ แบบทดสอบบุคลิกภาพ การพูดคุยกับผู้นำตัวอย่าง ร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติ และเปิดวิสัยทัศน์จากการทัศนศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆ ในเวลาเดียวกัน

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน จ.พังงา เป็นกิจกรรมภายใต้ความช่วยเหลือทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน ของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนในเขตจังหวัดพังงาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี 2547 โดยการมอบทุนการศึกษาตลอดปี 2548 และล่าสุดมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ 2549-2551 ด้วยงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท โดยเป็นการสนับสนุนตั้งแต่ค่าเล่าเรียน การจัดหาอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน อาหารกลางวัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net