ภาพข่าว: วตท.3 บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย

21 Nov 2006

กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--ตลท.

วิสิฐ ตันติสุนทร ประธานนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (หลักสูตร วตท.3) ในฐานะตัวแทนนักศึกษา

วตท.3 มอบเงินที่ได้รับจากนักศึกษา วตท.3 ร่วมกันบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กลาง) และดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติรับมอบ

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net