รพ.เจริญกรุงฯ จัดสัมมนาเรื่องสุขใจเมื่อให้บริการประทับใจเมื่อใช้บริการ

19 Jul 2007

กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--กทม.

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม. แจ้งว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สุขใจเมื่อให้บริการประทับใจเมื่อใช้บริการ" จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 50 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงแรมชลจันทร์พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 50 ณ ห้องประชุมสังวรญาณ และโรงแรมอาราญาน่า ภูมิพาน รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลฯ ทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทุกท่านให้มีความพึงพอใจกันอย่างถ้วนหน้าทุกครั้งที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลฯ