โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กำหนดจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี

13 Nov 2007

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--กทม.

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และคณะกรรมการผู้บริหารโรงพยาบาลฯ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลครบรอบ 36 ปี ในวันที่ 23 พ.ย. 50 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลมาตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2514 โดยจะจัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเช้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป มอบของที่ระลึกแด่ผู้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาล และมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลฯ และมอบโล่บุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลประจำปี 2550 โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมชมนิทรรศการและวีดีทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงพยาบาลฯ ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี และช่วงกลางวันจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ผู้มาใช้บริการและประชาชนผู้สนใจฟรี ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพโปรดงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมงานและบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันดังกล่าว ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์