เอ็กโก กรุ๊ป จับมืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวน ส่งภาพถ่าย “ไฟฟ้า...พลังงานเพื่อชีวิต” เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30

11 Dec 2008

กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--มาร์เก็ต-คอมส์

เอ็กโก กรุ๊ป จับมืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวนเด็กรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ส่งภาพถ่าย “ไฟฟ้า...พลังงานเพื่อชีวิต”เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30

เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เดินหน้าปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว อายุระหว่าง 14-18 ปี ส่งภาพถ่าย หรือภาพวาด ภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้า...พลังงานเพื่อชีวิต” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2552

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า เป็นหนึ่งในโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการมายาวนานกว่า 12 ปี ด้วยปณิธานของเอ็กโก กรุ๊ป ที่มุ่งหวังจะปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

“ป่าต้นน้ำ” ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของ “พลังงาน” และต้นทางของ “ชีวิต” ให้เกิดขึ้นในใจของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ภายใต้รูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว เยาวชนจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้บทเรียนสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเกื้อกูลและสมดุลย์ โดยมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปรียบเสมือนครูผู้สอน และปลูกจิตสำนึกแห่งความรักษ์ป่าอันมีคุณค่านี้แก่เยาวชนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีเยาวชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 1,900 คน”

สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว อายุระหว่าง 14-18 ปี ที่มีความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งภาพถ่าย หรือภาพวาด ภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้า...พลังงานเพื่อชีวิต” พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียน แนวคิด หรือแรงบันดาลใจของภาพ ความยาว 5-8 บรรทัด ลงในกระดาษ A4 เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30 จำนวนรุ่นละ 70 คน โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การบรรยายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า การอนุรักษ์ การดำรงชีพในป่า การดูนก และการนำทางด้วยดวงอาทิตย์และดวงดาว ตลอดจนการเดินป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2552

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครมาได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร อาคารเอ็กโก 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซอง ‘โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า’ หรือ อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2552 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.egco.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร.0 2998 5132-3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ศิริวรรณ จิรวิสิฐกุล

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป

โทร: 0 2998 5137, 08 1240 6798

โทรสาร: 0 2955 0956 ต่อ 5137

วิไลพร สุอังคะ โทร. 08 1173 8233

สราวุธ บูรพาพัธ โทร. 08 9897 8242

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด

โทรสาร: 0 2575 2418

มาร์เก็ต-คอมส์

เบอร์โทรศัพท์ : 025752415-7