กระทรวงพลังงาน เชิญร่วมงานเปิดตัว “ทิศทางพลังงานในอนาคตของโลก”

10 Nov 2009

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--Triple J Communication เชิญร่วมงานเปิดตัว “ทิศทางพลังงานในอนาคตของโลก” Launch of World Energy Outlook 2009 (WEO-2009) จัดโดยกระทรวงพลังงานและทบวงพลังงานโลก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Pinnacle 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นตอล (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 09:00-10:00 ลงทะเบียน 10:00-10:15 กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดย นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 10:15-10:30 กล่าวขอบคุณ Mr. Nobuo Tanaka, Executive Director, IEA 10:30-11:10 ปาฐกถาพิเศษ “เรื่องทิศทางพลังงานในอนาคตของโลก - World Energy Outlook 2009” โดย Mr. Nobuo Tanaka, Executive Director, IEA 11:10-11:30 ตอบข้อซักถาม 11:30-12:30 ให้สัมภาษณ์ โดย Mr. Nobuo Tanaka, Executive Director, IEA 12.30-14.30 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอัจฉรา บูรพา / นางสาวดวงพร อินทร์ประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0-22233344 ต่อ 2309, 2357 Parichart Vichahong >< Public Relations Officer Triple J Communication., Ltd 02-221-2296