โครงการ “ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ไปกับหนูด่วน”

30 Sep 2010

กรุงเทพฯ--30 ก.ย.--บีทีเอส

ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัด โครงการแต้มสีเขียวให้โลกสวย โดยรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานภายในองค์กรในเรื่องของการประหยัดพลังงานในภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาใหญ่ทุกประเทศทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ และบริษัทฯ ได้เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้ขยายโครงการดังกล่าวออกไปภายนอกองค์กรโดยใช้ชื่อว่า “ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ไปกับหนูด่วน” โดยจะให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่ง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง จัดโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 30 เมษายน 2554 รวมระยะเวลา 6 เดือน โครงการ “ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ไปกับหนูด่วน” เป็นการแข่งขันลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา โดยจะรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1) จำนวน 100 ครอบครัว ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ร่วมโครงการต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ของเดือนพฤศจิกายน ปี 2552 – เมษายน ปี 2553 มาเปรียบเทียบหน่วยการใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 – เมษายน ปี 2554 พร้อมกับให้อธิบายวิธีประหยัดน้ำและประหยัดไฟมาอย่างละ 3 ข้อ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มารวบรวบรวมและเผยแพร่ให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งการแข่งขันจะคัดเลือกให้เหลือ 20 ครอบครัว และผู้ชนะเลิศที่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา ได้มากที่สุด จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – สมุย 2 ที่นั่ง พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน จากสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ส่วน รองชนะเลิศ 5 อันดับ จะได้รับจักรยาน LA จำนวน 5 รางวัล และสุดท้ายรางวัลชมเชย 14 อันดับ จะได้รับบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามูลค่า 500 บาท และรางวัล อื่น ๆ อีกมากมาย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 15 ตุลาคม 2553

สนใจเข้าร่วมโครงการโดยดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ www.bts.co.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2617 7300 ติดต่อส่วนสื่อสารองค์กร ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ หรือ ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส 0 2617 6000