เตรียมอุดมศึกษา Charity Concert #1 เพื่อหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล

09 Jul 2010

กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

“เตรียมอุดมศึกษาCharity Concert#1 ”

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกันจัดงาน “ เตรียมอุดมศึกษา Charity Concert #1 ” ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 มี 2 รอบ เวลา 14.00 น.และ 19.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล และซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตึก 55 ปี

การแสดงคอนเสิร์ตนี้เป็นการรวมพลังของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมเพื่อตอบแทนพระคุณโรงเรียนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง โดยนักร้อง พิธีกร และนักแสดง ศิลปินลูกพระเกี้ยวน้อยทุกท่านล้วนเป็นนักเรียนเก่า หรือครอบครัวของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาที่มีความสามารถ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิงอาทิ เจี๊ยบ โสภิตนภา,หมิว ลลิตา, จิ๊บ วสุ, นภ พรชำนิ ลูกตาล AF2, ใหญ่ โมโนโทน, ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์, มิว The Star เป็นต้น และมีนักร้องกิติมศักดิ์ที่เป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดม อาทิ คุณกร ทัพพะรังสี คุณกาญจนา ศิลปอาชา คุณบุญชัย – คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นต้น

ขอเชิญชวนนักรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และผู้สนใจมารวมใจกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้คงความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของชาติให้ยั่งยืนตลอดไปจำหน่ายบัตรที่สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.02-252 2325, 02-255 5880 www.triamudom-alumni.com

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นิรมล ทิรานนท์

E-mail: [email protected]