เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม "เตรียมอุดมมาร์เก็ต มาเก็บของไทย มาใส่ใจโลก"

24 Nov 2023

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน เตรียมอุดมมาร์เก็ต มาเก็บของไทย มาใส่ใจโลก จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพุทธชาด ศรีนิศากร (แถวบน : ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานและให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ (แถวบน : ที่ 6 จากซ้าย) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี พร้อมคณะ ณ ลานกิจกรรมปทุมวัน ฮอลล์ ชั้น G

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม "เตรียมอุดมมาร์เก็ต มาเก็บของไทย มาใส่ใจโลก"