พล.อ.อ.สมชาย เธียร์อนันท์ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการบริหารจัดการ ประจำปี 2554

28 Jan 2011

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--โรงเรียนเตรียมทหาร

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 พล.อ.อ.สมชาย เธียร์อนันท์ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการบริหารจัดการ ประจำปี 2554 จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่มีผลงานดีเด่น โดยจัดขึ้นทุกปี ผู้ได้รับจะต้องมีคุณสมบัติ

1.เป็นศิษย์เก่โรงเรียนเตรียมทหารและมีชื่อในทะเบียนของโรงเรียนเตรียมทหาร

2.เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนไม่มีประวัติในทาง เสื่อมเสีย และเสียหายในสังคม

3.เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และเสียสละอุทิศตนเพื่อให้งานในหน้าที่ของทางราชการ หรืองานของสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

4.เป็นผู้ทำประโยชน์แก่สังคม กองทัพและประเทศชาติ จนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่นสมควรได้รับ การยกย่องและยอมรับของบรรดาศิษย์เก่าและประชาชนทุกสายอาชีพ

5.เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารด้วยดีตลอดมา

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net