ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล

26 Nov 2010

กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา “จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ระยะทาง 3-10 กิโลเมตร”อในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย