นิทรรศการศิลปะชุด “ศิลปะเพื่อความสุข”

10 May 2011

กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ขอเชิญชมงานนิทรรศการศิลปะชุด “ศิลปะเพื่อความสุข” ผลงานของ ชมรมวาดภาพสีน้ำสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ รายได้จากการจำหน่ายภาพนำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อ “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”

ชมรมวาดภาพสีน้ำ สนตอ. นำโดย วิชาดา อัคนิทัต ประธานชมรมฯ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรมฯเพื่อรวมกลุ่มสมาชิกสนตอ. และนักเรียนปัจจุปัน ผู้มีใจรักการวาดภาพมาเรียนเทคนิคการวาดภาพเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะและความคิดเห็น รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกได้สร้างผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม สมาชิกของชมรมฯ มาจากหลากหลายสาขาอาชีพแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือมีใจรักการวาดภาพ อาทิ ธัญญา ศิริเวทิน, นภาพร ศรจิตติ, ม.ร.ว. พันธุ์เพ็ญ สนิทวงศ์, พรทิพย์ อมาตยกุล, นิทัศน์ ตรีเพชร, ฉวีพันธ์ ฮันตระกูล ฯลฯ โดยมี อ. วชิระ ก้อนทอง หัวหน้าภาคศิลปะสากล วิทยาลัยช่างศิลป์ สถบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้สอนเทคนิคการวาดภาพสีน้ำ และได้สอนทักษะการวาดสีอะคริลิคให้ด้วยเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้จึงมีผลงานทั้งสีน้ำและสีอะคริลิคมาร่วมแสดง

“ศิลปะเพื่อความสุข” เป็นการแสดงนิทรรศการครั้งที่ 10 และเป็นการร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งที่ 5 ของชมรมฯ โดยการร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งที่ 1 คือ “นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ ศิลปินรวมใจช่วยผู้ป่วยมะเร็ง” ครั้งที่ 2 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในนิทรรศการ “ร่วมใจเพื่อฟ้าใสหลังภัยสึนามิ” ครั้งที่ 3 ร่วมกับ ร.พ.ศิริราช และครั้งที่ 4 ร่วมกับสมคมหลอดเลือดในงานคอนเสิร์ตการกุศล “Music 4 All” และในการแสดงครั้งนี้ ชมรมฯจะนำเสนอผลงานกว่า 40 ภาพ ทุกภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากกลุ่มศิลปินได้ถ่ายทอดผลงานผ่านประสบการณ์ แนวคิด โดยใช้สีสันสื่อเรื่องราวที่ศิลปินประทับใจ ซึ่งจะทำให้ท่านได้เติมเต็มจินคนาการแห่งความสุขเพื่อสร้างสรรสิ่งดีงามขึ้นในหัวใจ

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net