สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิก

27 Apr 2011

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--มายแบรนด์ เอเจนซี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ และกองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) จะร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลงานการวิจัยชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิก ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบสมองกลฝังตัว ที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อหุ้งข้าว แอร์ และระบบ ABS ของรถ เป็นต้น โดยจากผลงานการวิจัยนี้ช่วยให้วิศวกรสามารถพัฒนางานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น และถือว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล อีกทั้งยังช่วยลดเวลาพัฒนาโปรแกรมได้กว่า 80% ที่สำคัญมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดกว่า 90%

โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวผลงานการวิจัยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา ถนนอรุณอัมรินทร์ (ข้างหอประชุมกองทัพเรือ) บางกอกใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิก อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 028643900 มายแบรนด์ เอเจนซี่