นิทรรศการประติมากรรม-จิตรกรรม “ธรรมะ-ทะเล” โดย นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน และสุจินตน์ ตรีณรงค์

21 Jul 2011

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย

หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย จัดแสดงนิทรรศการประติมากรรม – จิตรกรรม “ธรรมะ – ทะเล” โดย นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) และสุจินตน์ ตรีณรงค์ ศิลปินอิสระ พิธีเปิดจัดในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00น. ณ หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค โดยมี ฯพณฯชวน หลีกภัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ ธรรมะ – ทะ ครั้งนี้จัดแสดงภายใต้แนวคิด ธรรมะ ซึ่งแบ่งเป็นทุคติภูมิ ประกอบไปด้วยความรัก โลภ โกรธ หลง และสุคติภูมิ การรักษาศีล สมาธิ การบำเพ็ญตนให้อยู่ในศีล ซึ่งเป็นเส้นทางของศาสนาพุทธ และทะเล ภาพที่แสดงถึง อารมณ์ ความรู้สึกของ เมฆ สายลม และ ดวงอาทิตย์ มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่น เดียวกับอารมณ์ของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ค้นหาความหมายของ “ธรรมะ – ทะเล” ที่หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรียได้ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2554 เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00น.

สอบถามเพิ่ม : 02-158-0186

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net